නැවත ඉපදීමේ ආශ්චර්යය

418 නැවත ඉපදීමේ ආශ්චර්යය අපි ඉපදුණේ නැවත ඉපදීමටයි. ජීවිතයේ සිදුවිය හැකි විශාලතම වෙනස අත්විඳීම ඔබගේ සහ මගේ දෙයකි - අධ්‍යාත්මික එකක්. දෙවියන් වහන්සේ අපව මැව්වේ ඔහුගේ දිව්‍යමය ස්වභාවයෙන් අපට පංගුකාරයන් විය හැකි ආකාරයටය. අළුත් ගිවිසුමේ මෙම දිව්‍යමය ස්වභාවය ගැන කථා කරන්නේ මිනිස් පව්කාරකමේ අපිරිසිදුකම සෝදා හරින මිදුම්කරුවෙකු ලෙසය. පාපය සෑම කෙනෙකුගෙන්ම පවිත්‍රතාවය ලබාගෙන ඇති බැවින් අප සැමට මෙම අධ්‍යාත්මික පවිත්‍රතාවය අවශ්‍ය වේ. අප සියල්ලන්ම ශතවර්ෂ ගණනාවක අපිරිසිදු සිතුවම් වලට සමාන ය. බහුවිධ අපිරිසිදු චිත්‍රපටයක් මගින් විශිෂ්ට කෘතියක් එහි දීප්තියෙන් වැසී ඇතිවා සේම, අපගේ පව්කාරකමේ අපද්‍රව්‍ය ද සර්වබලධාරී මාස්ටර් කලාකරුවාගේ මුල් අභිප්‍රාය වලාකුළු කර තිබේ.

කලා කටයුතු ප්‍රතිෂ් oration ාපනය කිරීම

Die Analogie mit dem schmutzbehafteten Gemälde sollte uns besser verstehen lehren, warum wir der geistlichen Reinigung und Wiedergeburt bedürfen. Einen berühmt gewordenen Fall beschädigter Kunst hatten wir mit Michelangelos szenischen Darstellungen an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom. Michelangelo (1475–1564) begann mit der künstlerischen Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle 1508 im Alter von 33 Jahren. In etwas mehr als vier Jahren schuf er an der fast 560 m2 messenden Decke zahlreiche Gemälde mit Bibelszenen. Unter den Deckengemälden finden sich szenische Darstellungen aus dem Buch Mose. Ein wohlbekanntes Motiv ist Michelangelos anthropomorphe (dem Ebenbilde des Menschen nachempfundene) Darstellung Gottes: der sich dem ersten Menschen, Adam, entgegenstreckende Arm, die Hand und der Finger Gottes. Im Laufe der Jahrhunderte hatte das Deckenfresko (Fresko genannt, weil der Künstler auf frischem Putz malte) Schäden davongetragen und war schliesslich mit einer Schmutzschicht überzogen. Mit der Zeit wäre es vollständig zerstört worden. Um dies zu verhindern, betraute der Vatikan Experten mit der Reinigung und Restaurierung. Die meisten Arbeiten an den Gemälden wurden in den 80er-Jahren abgeschlossen. Die Zeit hatte ihre Spuren auf dem Meisterwerk hinterlassen. Staub und Kerzenruss hatten das Gemälde im Laufe der Jahrhunderte stark geschädigt. Auch Feuchtigkeit – durch das undichte Dach der Sixtinischen Kapelle war Regen eingedrungen – hatte Unheil angerichtet und das Kunstwerk stark verfärbt. Das vielleicht schlimmste Problem bereiteten jedoch paradoxerweise die über die Jahrhunderte hinweg unternommenen Versuche, die Gemälde zu erhalten! Das Fresko war mit einem Firnis aus Tierleim überzogen worden, um seine immer dunkler werdende Oberfläche aufzuhellen. Der kurzzeitige Erfolg erwies sich jedoch als Vergrösserung der zu beseitigenden Mängel. Der Verfall der verschiedenen Firnisschichten liess die Eintrübungen des Deckengemäldes noch deutlicher hervortreten. Der Leim führte zudem zu Schrumpfungen und Verwerfungen der Gemäldeoberfläche. An einigen Stellen platzte der Leim ab, wobei sich auch Farbpartikel lösten. Die dann mit der Restaurierung der Gemälde betrauten Experten gingen bei ihrer Arbeit überaus vorsichtig vor. Sie brachten milde Lösungsmittel in Gelform auf. Und durch die behutsame Entfernung des Gels mithilfe von Schwämmen wurden auch die russgeschwärzten Ausblühungen mit beseitigt.

එය ප්‍රාතිහාර්යයක් මෙනි. වලාකුළු සහිත අඳුරු බිතු සිතුවම් යළිත් ජීවයට පැමිණ තිබේ. මයිකල්ඇන්ජලෝ විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිරූපණයන් ප්‍රබෝධමත් කරන ලදී. ඔවුන්ගෙන් දීප්තිමත් දීප්තිය හා ජීවිතය යළිත් ඉස්මතු විය. කලින් අඳුරු වූ තත්වයට සාපේක්ෂව පිරිසිදු කළ බිතු සිතුවම නව නිර්මාණයක් සේ පෙනුනි.

දෙවියන්ගේ විශිෂ්ටතම කෘතිය

මයිකල්ඇන්ජලෝ විසින් සාදන ලද සිවිලිමේ සිතුවම ප්‍රතිෂ් oration ාපනය කිරීම දෙවියන් වහන්සේ විසින් කරන ලද පව්කාරකමින් මිනිස් මැවිල්ල අධ්‍යාත්මික වශයෙන් පවිත්‍ර කිරීම සඳහා සුදුසු රූපකයක් වේ. දෙවියන් වහන්සේ, අති දක්ෂ මැවුම්කරුවා, අපව නිර්මාණය කළේ ඔහුගේ වටිනාම කලා කෘතිය ලෙස ය. මනුෂ්‍යත්වය ඔහුගේ ස්වරූපයෙන් මවන ලද අතර එය ශුද්ධාත්මයාණන් ලැබීමයි. කනගාටුවට කරුණක් නම්, අපගේ පව්කාරකම නිසා ඔහුගේ මැවිල්ලේ කෙලෙසීම එම පාරිශුද්ධත්වය උදුරා ගෙන ඇත. ආදම් සහ ඒව පව් කොට මේ ලෝකයේ ආත්මය ලැබුවා. අපත් ආත්මිකව අධෛර්යයට පත්වී පාපයේ අපිරිසිදුකමට හසු වී ඇත. මන්ද? මන්ද, සියලු මිනිසුන් පාපයෙන් පීඩා විඳින අතර දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට එරෙහිව ඔවුන්ගේ ජීවිත ගත කරති.

Aber unser himmlischer Vater kann uns geistlich erneuern, und das Leben Jesu Christi kann durch das von uns für alle sichtbar ausgehende Licht widergespiegelt werden. Die Frage ist: Wollen wir tatsächlich das umsetzen, was Gott mit uns vorhat? Die meisten Menschen wollen dies nicht. Sie führen ihr Leben noch immer über und über befleckt vom hässlichen Makel der Sünde in Finsternis. Der Apostel Paulus beschrieb die geistliche Finsternis dieser Welt in seinem Brief an die Christen in Ephesus. Über ihr früheres Leben sagte er: «Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt» (Epheser 2,1-2).

අපිත් මේ දූෂිත බලවේගයට අපේ පැවැත්ම වළක්වා ගැනීමට ඉඩ දී තිබෙනවා. මයිකල්ඇන්ජලෝගේ බිතු සිතුවම වැසී ගොස් අපිරිසිදු වූවා සේම අපගේ ආත්මයද අඳුරු විය. අප තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ සාරය සඳහා ඉඩක් ලබා දීම එතරම් හදිසි වන්නේ එබැවිනි. උන්වහන්සේට අපව සෝදා පවිත්‍ර කිරීමටත්, පාපයේ කැණීම් ඉවත් කිරීමටත්, අපව ආත්මිකව අලුත් කර බැබළවීමටත් හැකිය.

අලුත් කිරීමේ පින්තූර

අළුත් ගිවිසුම මගින් අපව අධ්‍යාත්මිකව ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරයි. මෙම ප්‍රාතිහාර්යය නිරූපණය කිරීම සඳහා එය උචිත ප්‍රතිසම කිහිපයක් භාවිතා කරයි. මයිකල්ඇන්ජලෝගේ බිතු සිතුවම් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වූවා සේම, අප අධ්‍යාත්මිකව සෝදා පිරිසිදු කළ යුතුය. මෙය කළ හැක්කේ ශුද්ධාත්මයාණන්ට ය. අපගේ පව්කාර ස්වභාවය කෙලෙසීමෙන් ඔහු අපව සෝදා හරියි.

Oder mit Paulus’ Worten gesagt, die seit Jahrhunderten an die Christen gerichtet werden: «Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus» (1 Kor 6,11). Diese Reinwaschung ist ein Akt der Erlösung und wird bei Paulus «Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist» genannt (Titus 3,5). Diese Entfernung, Reinwaschung bzw. Ausmerzung der Sünde wird auch durch die Metapher der Beschneidung gut wiedergegeben. Bei Christen kommt es zur Beschneidung ihres Herzens. Wir könnten sagen, dass Gott uns in seiner Gnade errettet, indem er uns durch einen chirurgischen Eingriff vom Krebsgeschwür der Sünde befreit. Diese Abtrennung der Sünde – die geistliche Beschneidung – ist ein Bild für die Vergebung unserer Sünden. Dies machte Jesus durch seinen Tod als vollkommenes Sühneopfer möglich. Paulus schrieb: «Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden» (Kolosser 2,13).

Das Neue Testament verwendet das Symbol des Kreuzes, um darzustellen, wie unserem sündenbehafteten Wesen mit der Tötung unseres Ichs alle Wirkungskraft genommen wurde. Paulus schrieb: «Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm [Christus] gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen» (Römer 6,6). Wenn wir in Christus sind, wird die Sünde in unserem Ich (also unser sündhaftes Ich) gekreuzigt, bzw. es stirbt. Natürlich versucht das Weltliche immer noch, unsere Seele mit dem schmutzigen Kleid der Sünde zu bedecken. Aber der Heilige Geist schützt uns und ermöglicht es uns, der Anziehungskraft der Sünde zu widerstehen. Durch Christus, der uns durch die Wirkung des Heiligen Geistes mit Gottes Wesen erfüllt, sind wir von der Vorherrschaft der Sünde befreit.

ප්‍රේරිත පාවුල් දෙවියන් වහන්සේගේ මෙම ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන්නේ භූමදානය කිරීමේ රූපකය භාවිතා කරමිනි. භූමදානය සංකේතාත්මක නැවත නැඟිටීමක් ඇති කරයි, එය පව්කාර "මහලු මිනිසා" වෙනුවට "නව මිනිසෙකු" ලෙස නැවත ඉපදුණු තැනැත්තා වෙනුවෙන් පෙනී සිටී. අපගේ නව ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය, අපට දිගින් දිගටම අපට සමාව හා ජීව බලය ලබා දෙයි. අළුත් ගිවිසුම අපගේ පැරණි අයගේ මරණය හා අපගේ ප්‍රතිෂ් oration ාපනය හා සංකේතාත්මක නැවත නැඟිටීම නව ජීවිතයකට නැවත ඉපදීම හා සසඳයි. අප හැරී යන මොහොතේදී අපි නැවත ආත්මිකව උපත ලබන්නෙමු. අප නැවත ඉපදී ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් නව ජීවයක් ලබා දී ඇත.

Paulus liess die Christen wissen, dass Gott «uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten» (1 Petrus 1,3). Beachten Sie, dass das Verb «wiedergeboren» im Perfekt steht. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass dieser Wandel sich bereits zu Beginn unseres Christenlebens vollzieht. Bei unserer Bekehrung nimmt Gott Wohnung in uns. Und damit werden wir neu erschaffen. Es sind Jesus, der Heilige Geist und der Vater, die in uns wohnen (Johannes 14,15-23). Wenn wir – als geistlich neue Menschen – bekehrt oder wiedergeboren werden, bezieht Gott in uns Wohnung. Wenn Gott der Vater in uns wirkt, so sind es zugleich auch der Sohn und der Heilige Geist. Gott beflügelt uns, macht uns von Sünden rein und wandelt uns. Und diese Kraftverleihung wird uns durch Bekehrung und Wiedergeburt zuteil.

කිතුනුවන් ඇදහිල්ලෙන් වර්ධනය වන ආකාරය

Natürlich sind wiedergeborene Christen noch – um es mit Petrus’ Worten zu sagen – «wie die neugeborenen Kindlein». Sie müssen «begierig nach der vernünftigen lauteren Milch» sein, die sie speist, damit sie im Glauben reifen (1 Petrus 2,2). Petrus erläutert, dass wiedergeborene Christen mit der Zeit immer mehr an Einsicht und geistlicher Reife gewinnen. Sie wachsen «in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus» (2 Petrus 3,18). Paulus sagt damit nicht, dass weitreichendere Bibelkenntnisse uns zu besseren Christen machen. Er bringt vielmehr zum Ausdruck, dass unser geistliches Bewusstsein weiter geschärft werden muss, damit wir wirklich begreifen, was es bedeutet, in der Nachfolge Christi zu stehen. «Erkenntnis» im biblischen Sinne schliesst ihre praktische Umsetzung mit ein. Sie geht mit der Aneignung und der persönlichen Verwirklichung dessen, was uns Christus ähnlicher macht, einher. Christliches Glaubenswachstum ist nicht im Sinne von menschlicher Charakterbildung zu verstehen. Es ist auch nicht das Ergebnis eines geistlichen Wachsens im Heiligen Geist, je länger wir in Christus leben. Vielmehr wachsen wir durch das Wirken des uns bereits innewohnenden Heiligen Geistes. Aus Gnade wird uns das Wesen Gottes zuteil.

අපට ආකාර දෙකකින් සාධාරණීකරණය ලැබේ. එක් අතකින්, අපට ශුද්ධාත්මයාණන් ලැබෙන විට අප යුක්ති සහගත හෝ අපගේ ඉරණම දනිමු. මෙම දෘෂ්ටි කෝණයෙන් යුක්තිසහගත කිරීම එකවරම වැටෙන අතර එය කළ හැක්කේ ක්‍රිස්තුස්ගේ පව් කමාවෙනි. කෙසේවෙතත්, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප තුළ වාසය කරන අතර දෙවියන් වහන්සේගේ නමස්කාරය හා සේවය සඳහා අපව සූදානම් කරයි. කෙසේවෙතත්, දෙවියන් වහන්සේගේ සාරය හෝ “චරිතය” දැනටමත් අපට ලබා දී ඇත්තේ අප හැරී යන විට යේසුස් අප තුළ වාසය කරන විටය. අප පසුතැවිලි වී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල තබන විට ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සවිබල ගැන්වීම අපට ලැබේ. අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ වෙනසක් සිදු වේ. අප තුළ දැනටමත් පවතින ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ening ානාලෝකය හා බලගැන්වීමේ බලයට වඩා දැඩි ලෙස යටත් වීමට අපි ඉගෙන ගනිමු.

දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ ය

අප නැවත ආත්මිකව උපත ලබන විට, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් කරණකොටගෙන අප තුළ පූර්ණ ලෙස ජීවත් වේ. කරුණාකර එහි තේරුම ගැන සිතා බලන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ වාසය කරන ශුද්ධාත්මයාණන් කරණකොටගෙන මිනිසුන් පරිවර්තනය කළ හැකිය. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ දිව්‍යමය ස්වභාවය මිනිසුන් සමඟ අප සමඟ බෙදා ගනී. එනම්, කිතුනුවකු සම්පූර්ණයෙන්ම නව පුද්ගලයෙකු බවට පත්ව ඇත.

යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටී නම්, ඔහු නව ජීවියෙකි; පරණ දේ පහව ගොස් ඇත, බලන්න, අලුත් දෙයක් බවට පත් වී ඇතැයි පාවුල් 2 කොරින්ති 5,17: XNUMX හි පවසයි.

Geistlich wiedergeborene Christen nehmen ein neues Bild an – das von Gott, unserem Schöpfer. Ihr Leben soll ein Spiegel dieser neuen geistlichen Realität sein. Deshalb konnte Paulus ihnen die Weisung erteilen: «Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes...» (Römer 12,2). Wir sollten jedoch nicht meinen, dies bedeute, Christen sündigten nicht. Ja, wir haben von einem Augenblick zum anderen in dem Sinne einen Wandel erfahren, dass wir durch das Empfangen des Heiligen Geistes wiedergeboren wurden. Jedoch etwas von dem «alten Menschen» ist noch immer vorhanden. Christen machen Fehler und versündigen sich. Aber sie geben sich nicht gewohnheitsmässig der Sünde hin. Ihnen müssen beständig Vergebung und Reinwaschung ihrer Sündhaftigkeit zuteilwerden. Somit ist die geistliche Erneuerung als kontinuierlicher Prozess im Laufe eines Christenlebens zu betrachten.

කිතුනුවකුගේ ජීවිතය

අප දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුව ජීවත් වන විට, අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අනුගමනය කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත. දිනපතාම පාපය අත්හැර දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ගැන පසුතැවිලි වීමට අප සූදානම් විය යුතුය. අප මෙය කරන විට, දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජා රුධිරයට ස්තුති කරමින් අපගේ පාපවලින් අපව සෝදා හරින්නේය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පව් කමාව නිරූපණය කරන ලේ වැකි වස්ත්‍රයෙන් අප ආත්මිකව සෝදා හරිනු ලැබේ. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් අපට අධ්‍යාත්මික ශුද්ධකමින් ජීවත් වීමට අවසර ඇත. අප මෙය අපගේ ජීවිත තුළ ක්‍රියාවට නංවන විට, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය අපෙන් පිටවන ආලෝකයෙන් පිළිබිඹු වේ.

Ein technologisches Wunder verwandelte Michelangelos glanzlos gewordene und geschädigte Malerei. Gott aber vollzieht ein bei Weitem erstaunlicheres geistliches Wunder an uns. Er be- wirkt weit mehr als eine Wiederherstellung unseres befleckten geistlichen Wesens. Er erschafft uns neu. Adam sündigte, Christus vergab. Die Bibel weist Adam als den ersten Menschen aus. Und das Neue Testament zeigt auf, dass uns in dem Sinne, dass wir als irdische Menschen sterblich und fleischlich wie er sind, ein ebensolches Leben wie Adam gegeben ist (1 Kor 15,45-49).

කෙසේ වෙතත්, උත්පත්ති පවසන්නේ ආදම් සහ ඒව මවා ඇත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් බවයි. ඒවා මවා ඇත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් බව දැන ගැනීමෙන් කිතුනුවන්ට ගැලවීම ලැබෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළින් බව තේරුම් ගැනීමට උපකාර කරයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් මුලින් ම නිර්මාණය කරන ලද ආදම් සහ ඒව පව් කළ අතර පාපයට වගකිව යුතු විය. මුලින්ම මැවූ මිනිසුන් පව්කාරකමට වැරදිකරුවන් වූ අතර, අධ්‍යාත්මිකව කෙලෙසූ ලෝකයක් එහි ප්‍රති .ලය විය. පාපය අප සියල්ලන්ම අපවිත්‍ර කර ඇත. නමුත් ශුභාරංචිය නම් අප සැමට සමාව දී අධ්‍යාත්මිකව ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි වීමයි.

Gott erlässt uns durch sein Erlösungswerk im Fleische, Jesus Christus, den Sold der Sünde: den Tod. Der Opfertod Jesu söhnt uns mit unserem himmlischen Vater aus, indem er tilgt, was infolge der menschlichen Sünde den Schöpfer von seiner Schöpfung trennte. Als unser Hohepriester lässt uns Jesus Christus durch den uns innewohnenden Heiligen Geist Rechtfertigung widerfahren. Das Sühneopfer Jesu reisst die Schranke der Sünde ein, die zum Bruch der Beziehung zwischen Menschheit und Gott führte. Aber darüber hinaus macht uns das Wirken Christi durch den Heiligen Geist eins mit Gott, indem es uns zugleich selig werden lässt. Paulus schrieb: «Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind» (Römer 5,10).

ප්‍රේරිත පාවුල් ආදම්ගේ පාපයේ ප්‍රතිවිපාක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සමාව දීම හා සසඳයි. මුලදී, ආදම් සහ ඒව පාපයට ලෝකයට පැමිණීමට ඉඩ හැරියේය. බොරු පොරොන්දු නිසා ඔවුන් වැටුණා. එබැවින් එය එහි සියලු ප්‍රතිවිපාක සමඟ ලෝකයට පැමිණ එය අත්පත් කර ගත්තේය. දෙවිගේ ද punishment ුවම ආදම්ගේ පාපයට අනුව සිදු වූ බව පාවුල් පැහැදිලි කරයි. ලෝකය පාපයට වැටී ඇති අතර, සියලු මිනිසුන් පව් කොට එය නිසා මිය යති. ආදම්ගේ පාපය නිසා අන් අය මිය ගිය බවක් හෝ ආදම් එම පාපය ඔහුගේ පරම්පරාවට පැවරූ බවක් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, "ලෞකික" ප්රතිවිපාක අනාගත පරපුරට බලපානු ඇත. පාපයට බාධාවකින් තොරව පැතිර යා හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු පළමු පුද්ගලයා ආදම් ය. ආදම්ගේ පාපය තවදුරටත් මිනිස් ක්‍රියා සඳහා අඩිතාලම දැමීය.

Gleichermassen machten es das sündenfreie Leben Jesu und sein bereitwilliger Tod für die Sünden der Menschheit allen möglich, geistlich mit Gott ausgesöhnt und wieder mit ihm vereint zu werden. «Denn wenn wegen der Sünde des Einen [Adams] der Tod geherrscht hat durch den Einen», schrieb Paulus, «um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus» (Vers 17). Gott söhnt die sündenbehaftete Menschheit durch Christus mit sich aus. Und darüber hinaus werden wir, die wir von Christus kraft des Heiligen Geistes dazu ermächtigt sind, auf des öchsten Verheiss hin als Gottes Kinder geistlich wiedergeboren.

Mit Bezug auf die künftige Auferstehung der Gerechten sagte Jesus, Gott sei «nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden» (Markus 12,27). Die Menschen, von denen er sprach, waren jedoch nicht lebendig, sondern tot. Da aber Gott die Macht hat, sein Ziel, die Auferstehung der Toten, zu verwirklichen, sprach Jesus Christus davon, sie seien gleichsam lebendig. Als Kinder Gottes dürfen wir mit Freude der Auferstehung zum Leben bei Christi Wiederkunft entgegensehen. Uns ist auch jetzt Leben verliehen, ein Leben in Christus. Der Apostel Paulus bestärkt uns: «...haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus» (Römer 6,11).

පෝල් ක්‍රොල් විසිනි


pdfනැවත ඉපදීමේ ආශ්චර්යය