එදිනෙදා ජීවිතයේ තීරණ

එදිනෙදා ජීවිතයේ තීරණ 649 ක් දිනකට ඔබ තීරණ කීයක් ගන්නවාද? සිය ගණනක් හෝ දහස් ගණනක්? අවදි වීමේ සිට ඇඳිය ​​යුතු දේ, උදේ ආහාරය ගැනීම, සාප්පු යාමේ දේ, අත්හැර දැමිය යුතු දේ දක්වා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ හා ඔබ අවට සිටින අය සමඟ කොපමණ කාලයක් ගත කරනවාද? සමහර තීරණ සරල වන අතර කිසිදු සිතුවිල්ලක් අවශ්‍ය නොවන අතර අනෙක් ඒවාට ප්‍රවේශම් විය යුතුය. වෙනත් තීරණ ගනු ලබන්නේ තේරීමක් නොකිරීමෙනි - ඒවා තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන තෙක් අපි ඒවා කල් දමන්නෙමු. නැතහොත් ඒවා ගින්නක් මෙන් පිටතට දැමිය යුතුය.

අපගේ සිතුවිලි සඳහා ද එය එසේම වේ. අපගේ මනස යන්නේ කොතැනටද, කුමක් සිතිය යුතුද, කුමක් සිතිය යුතුද යන්න තෝරා ගත හැකිය. කුමක් සිතිය යුතුද යන්න පිළිබඳව තීරණ ගැනීම කෑමට හෝ අඳින්නට තීරණය කිරීමට වඩා අපහසු විය හැකිය. සමහර විට මගේ මනස මට අවශ්‍ය නැති තැනකට යයි, පෙනෙන හැටියට සියල්ලම තනිවම ය. එවිට මෙම සිතුවිලි අන්තර්ගත කර වෙනත් දිශාවකට යොමු කිරීම මට අපහසුය. අපේක්ෂිත ක්ෂණික තෘප්තියත් සමඟ අපගේ පැය 24 තොරතුරු අධික ලෙස පැටවීමේදී අප සියල්ලන්ම මානසික විනය නොමැති වීමෙන් පීඩා විඳින්නෙමු. ඡේදයකට වඩා වැඩි හෝ අක්ෂර හතළිහකට වඩා වැඩි යමක් අපට කියවිය නොහැකි වන තෙක් අපි සෙමෙන් අවධානය කෙටි කිරීමට පුරුදු වී සිටිමු.

Paulus beschreibt seine eigene Erfahrung: «Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben» (Galater 2,20). Im gekreuzigten Leben geht es um die tägliche, stundenweise und sogar augenblickliche Entscheidung, das alte Ich mit seinen Praktiken zu töten und das neue Leben in Christus anzulegen, das nach dem Bild seines Schöpfers im Wissen erneuert wird. «Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde; belügt einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat» (Kolosser 3,8-10).

Der alte Mensch, das alte Ich abzuschalten (wir haben alle eins), erfordert Arbeit. Es ist eine echte Schlacht und sie geht rund um die Uhr weiter. Wie erreichen wir das? Indem wir uns entscheiden, unsere Gedanken auf Jesus zu lenken. «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes» (Kolosser 3,1).

Wie ich gerade in einer Andacht gelesen habe, würden wir ihn nicht brauchen, wenn es einfach wäre. Es mag das Schwierigste sein, was wir jemals tun. Wenn wir uns nicht vollständig Jesus zur Verfügung stellen, auf die Hilfe und Kraft Gottes und dem Heiligen Geist vertrauen und uns auf ihn verlassen, wird nichts geschehen, was uns hilft. «So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln» (Römer 6,4).

අප දැනටමත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබ ඇත, නමුත් පාවුල් මෙන් අප දිනපතාම මිය යන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග උත්ථානවූ ජීවිතය ගත කිරීමටය. එය අපේ ජීවිතයේ හොඳම තීරණයයි.

ටැමි ටකාච් විසිනි