සඟරා නාභිගත ජේසු 2020-01

03 අවධානය යොමු කරන්න ජේසුස් වහන්සේ 2020 01

ජනවාරි - මාර්තු 2020


ආලෝකය බබළයි - ටෝනි පැන්ටනර්

ලෝකයේ ක්රිස්තුස්ගේ ආලෝකය - ජෝශප් ටකාච්

දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත්වයට දුන් ත්‍යාගය - එඩී මාෂ්

ශ්‍රේෂ් greatest තම උප්පැන්න කතාව - ටම්මි ටකාච්

අන් අයට ආශීර්වාදයක් වීම - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

මා වෙත එන්න! - ග්‍රෙග් විලියම්ස්

දෙවියන්ගේ අසීමිත බහුලත්වය - ක්ලිෆ් නීල්

කාලය පිළිබඳ සං Sign ාව - ජෝශප් ටකාච්

දුෂ්කර දරුවා - අයිරින් විල්සන්

පාපයේ අධික බර - බ්‍රැඩ් කැම්බල්

ජේසුස් වහන්සේගේ අවසාන රාත්‍රී භෝජනය - ජෝන් මැක්ලීන්

ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති? - ජෝශප් ටකාච්