රන් ගැටිති පද

ඇමරිකානු විනෝදාස්වාද ප්‍රදර්ශන සත්කාරකයකු වන ඩේවිඩ් ලෙටර්මන් ඔහුගේ හොඳම ලැයිස්තු දහය සඳහා ප්‍රසිද්ධය; මගේ ප්‍රියතම චිත්‍රපට දහය, පොත්, ගීත, ආහාර සහ බියර් ගැන මගෙන් නිතර අසනු ලැබේ. ඔබට බොහෝ විට ප්‍රියතම ලැයිස්තු ද තිබේ. පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ, මගේ සමහර ලිපි පදනම් වී ඇත්තේ මගේ ප්‍රියතම පද දහය මතය. මෙන්න ඒවායින් හයක්:

  • „Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht;denn Gott ist die Liebe.“ (1. Johannes 4,8)
  • „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1)
  • „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“ (Johannes 3, 17)„
  • නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ඇති ප්‍රේමය පෙන්වන්නේ අප පව්කාරයන්ව සිටියදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා මිය ගිය බවය. ”(රෝම 5,8)
  • එබැවින් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ සිටින අයට වරදක් නැත. ”(රෝම 8,1)
  • Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, wenn>einer< für alle gestorben ist, so sind sie >alle< gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.“ (2. Korinther 5,14-15)

මෙම පද කියවීමෙන් මට ශක්තියක් ලැබෙන අතර මම ඒවා නිතරම හඳුන්වන්නේ මගේ රන් ගැටිති පද ලෙසයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුදුමාකාර, නිමක් නැති ප්‍රේමය වැඩි වැඩියෙන් ඉගෙන ගෙන ඇති බැවින්, මෙම ලැයිස්තුව නිරන්තරයෙන් වෙනස් වී ඇත. මෙම ප්‍ර wisdom ාව සෙවීම රත්රන් සඳහා නිධන් සෙවීමක් වැනිය - අන්වීක්ෂීය සිට දැවැන්තය දක්වා විවිධ ප්‍රමාණවලින් හා හැඩයන්ගෙන් සොබාදහමේ සොයාගත හැකි මෙම අපූරු ද්‍රව්‍යය. රත්තරන් අනපේක්ෂිත ලෙස පෙනී සිටින ආකාරයටම, අපව ආවරණය කරන දෙවියන් වහන්සේගේ වෙනස් කළ නොහැකි ප්‍රේමය අනපේක්ෂිත ආකාරවලින් සහ අනපේක්ෂිත ස්ථානවල දිස්විය හැකිය. දේවධර්මාචාර්ය ටීඑෆ් ටොරන්ස් මෙම ආදරය විස්තර කරන්නේ මෙසේ ය:

„Gott liebt Sie so sehr, dass er sich selbst in JesusChristus, seinem geliebten Sohn, gegeben hat. Er hat sein ganzes Sein als Gott für Ihre Erlösung gegeben. In Jesus hat Gott seine unendliche Liebe für Sie in Ihrer menschlichen Natur auf so endgültige Art und Weise verwirklicht, dass er sie nicht mehr rückgängig machen könnte, ohne die Inkarnation und das Kreuz und damit sich selbst zu verleugnen. Jesus Christus ist speziell für Sie gestorben, weil Sie sündig und seiner unwürdig sind. Er hat Sie dadurch bereits als sein Eigen gemacht, unabhängig davon, ob Sie an ihn glauben oder nicht. Er hat Sie durch seine Liebe auf so eine tiefe Art und Weise an sich gebunden, dass er niemals von Ihnen lassen wird. Selbst wenn Sie ihn ablehnen und sich in die Hölle wünschten, wird seine Liebe Sie nicht verlassen. Deshalb: Kehren Sie um und glauben Sie, dass Jesus Christus Ihr Herr und Erlöser ist.“ (The Mediation of Christ, S. 94)

Unsere Wertschätzung für Gottes Liebe steigt, wenn wir die Bibel lesen, weil Jesus, die Liebe Gottes, ihr Ankerpunkt ist. Deshalb macht es mich traurig, wenn neueste Umfragen anzeigen, dass viele Christen wenig Zeit „im Wort Gottes“ verbringen. Die Ironie ist jedoch, dass 87% der Befragten in einer Umfrage von Bill Hybel zum geistlichen Wachstum ankreuzten, dass„Hilfe durch die Kirchgemeinde beim tiefen Verstehen der Bibel“ ihr wichtigstes geistliches Bedürfnis sei. Es ist auch eine Ironie, dass die Befragtenals grösste Schwäche ihrer Kirchengemeinde, deren Scheitern im verständlichen Erklären der Bibel, angaben.Wir finden die Goldklumpen der Bibel nur dann, wenn wir uns durch sie hindurch graben im Rahmen eines wiederholten und durchdachten Bibelstudiums. Vor kurzem habe ich das Buch Micha (einen der kleinen Propheten) gelesen, als ich auf diesen Schatzstiess:„

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig!“ (Micha 7,18)

වහල්භාවය පිළිබඳ කාලය යෙසායා ප්‍රකාශ කළ විට මීකා දෙවි ගැන මේ සත්‍යය දේශනා කළා. එය ආපදා වාර්තා කිරීමේ කාලයකි. කෙසේවෙතත්, දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවන්ත බව මිකා දැන සිටි නිසා ඔහු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේය. දයාව සඳහා වූ හෙබ්‍රෙව් වචනයේ මූලාරම්භය මිනිසුන් අතර ගිවිසුම් සඳහා භාවිතා කරන භාෂාවෙන් වේ.

Solche Verträge beinhalten Versprechen von treuer Loyalität, die bindend und gleichzeitig frei gegeben werden. So ist auch Gottes Gnade zu verstehen. Micha erwähnt, dass Gottes Gnadeden Vorvätern Israels versprochen wurde, auch wenn sie ihrer nicht würdig waren. Es ist ermutigend und motivierend zu verstehen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit das Gleiche auchfür uns bereithält. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit, das in Micha verwendet wird, kann als freie und treue Liebe oder als unerschütterliche Liebe übersetzt werden. Wir dürfen sicher sein, dass Gottes Barmherzigkeit uns niemals verwehrt bleibt, weil es in seiner Natur liegt, treu zu sein, da er uns dies versprochen hat. Gottes Liebe ist standfest und er wird uns immer gnädig sein. Deshalb dürfen wirzu ihm rufen: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ (Lukas 18,13). මොන රන් ගැටිති පදයක්ද?

ජෝශප් ටකාච් විසිනි


pdfරන් ගැටිති පද