සලමොන් රජුගේ පතල් (15 කොටස)

හිතෝපදේශ 18,10 මෙසේ පවසයි. “ස්වාමීන්වහන්සේගේ නාමය ශක්තිමත් බලකොටුවකි. ධර්මිෂ් there යන් එහි දුව ගොස් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ශක්තිමත් බලකොටුවක් වන්නේ කෙසේද? දෙවි තමාම ශක්තිමත් බලකොටුවක් කියා සලමොන් ලිව්වේ නැත්තේ ඇයි? අපට දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට දිව ගොස් ඔහුගෙන් ආරක්ෂාව සොයාගත හැක්කේ කෙසේද?

In jeder Gesellschaft sind Namen wichtig. Ein Name sagt viel über einen Menschen aus: das Geschlecht, die ethnische Herkunft und vielleicht auch den politischen Standpunkt der Eltern oder deren Pop-Idol zu der Zeit, als ihr Kind geboren wurde. Manch einer hat einen Spitznamen, der auch etwas über diese Person aussagt – nämlich wer und was diese Person ist. Für die Menschen, die im antikenNahen Osten lebten, trug der Name eines Menschen eine besondere grosse Bedeutung; so auch bei denJuden. Eltern dachten viel über den Namen ihres Kindes nach und beteten darüber in der Hoffnung,dass ihr Kind das, was sein oder ihr Name ausdrückt, erfüllen würde.Namen sind auch für Gott wichtig. Wir wissen davon, dass er manchmal den Namen einer Person änderte, wenn er oder sie lebensverändernde Erfahrungen machte. Hebräische Namen waren oft eine Kurzbeschreibung der Person und gaben dadurch bekannt, wer diesePerson ist oder sein wird. Zum Beispiel wurde der Name Abram zu Abraham (Vater vieler Völker), sodass er sagen konnte, dass er der Vater von vielen ist und Gott durch ihn wirkt.

දෙවියන්ගේ චරිතයේ එක් අංගයක්

Gott verwendet die hebräischen Namen auch, um sich selbst zu beschreiben. Jeder seiner Namen ist eine Beschreibung von einem Aspekt seines Charakters und seiner Identität. Sie beschreiben, wer er ist, was er getan hat und sind gleichzeitig ein Versprechen an uns. Zum Beispiel bedeutet einer der Namen Gottes Jahwe Shalom„Der Herr ist Friede“ (Richter[space]]6,24). Er ist der Gott, der uns den Frieden bringt. Haben Sie Ängste? Sind Sie unruhig oder deprimiert? Dann können SieFrieden erfahren, weil Gott selbst, der Friede ist. Wenn der Friedensprinz inIhnen lebt (Jesaja 9,6; Epheser 2,14), kommt er Ihnen zur Hilfe. Er verändert Menschen, löst Spannungen, verändert schwierige Umstände und bringt Ihre Gefühle und Gedanken zur Ruhe.

උත්පත්ති 1: 22,14 හි දෙවියන් වහන්සේ තමා ස්වාමීන්වහන්සේ ලෙස හඳුන්වයි. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ ඔහු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය. බොහෝ ආකාරවලින්, දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වන්නේ උන් වහන්සේ ඔබගේ අවශ්‍යතා දන්නා බවත් ඒවා සපුරාලීමට කැමති බවත්ය. ඔබ කළ යුත්තේ ඔහුගෙන් විමසීම පමණයි. හිතෝපදේශ 18,10 වෙත ආපසු යමින් සලමොන් එහි පවසන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව ඔහුගේ නාමයෙන් ප්‍රකාශ වන සෑම දෙයක්ම - ඔහුගේ සාමය, සදාකාලික විශ්වාසවන්තකම, කරුණාව සහ ප්‍රේමය - අපට ශක්තිමත් බලකොටුවක් හා සමාන බවයි. දේශීය ජනතාව ඔවුන්ගේ සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ මාලිගා ඉදිකර ඇත. බිත්ති ඉතා උස් වූ අතර පාහේ අපරාජිත විය. ප්‍රහාරකයින් රට තුළට පාගමනින් යන විට, මිනිසුන් තම ගම්වලින් හා කෙත්වලින් මාලිගාවට පලා ගියේ ඔවුන් එහි ආරක්ෂිත සහ ආරක්ෂිත බව දැන සිටි බැවිනි. ධර්මිෂ් God යා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට දිව යන බව සලමොන් ලියයි. ඔවුන් එහි විවේකයෙන් ඇවිදින්නේ නැත, නමුත් කාලය නැති වී දෙවියන් වෙතට දිව ගොස් ඔහු සමඟ සුරක්ෂිතව සිටියහ. පලිහ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ප්‍රහාරයෙන් ආරක්ෂා වීම සහ ආරක්ෂා කිරීමයි.

Allerdings könnte man argumentieren, dass das nur für die „ gerechten“ Menschen gilt. Dann kommen Gedanken wie „ Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht so heilig. Ich mache doch so viele Fehler. Meine Gedanken sind unrein ...“ Doch ein anderer Name für Gott ist Jahwe Tsidekenu „ Der Herr unsere Gerechtigkeit“ (Jeremia 33,16). Gott versorgt uns mit seiner Gerechtigkeit durch Jesus Christus, der für unsere Sünden starb, „ damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt” (2. Korinther 5,21). Wir müssen uns deshalb nicht aus eigener Kraft darum bemühen, gerecht zu werden, denn durch Jesu Opfer werden wir gerechtfertigt, wenn wir es denn für uns in Anspruch nehmen. Deshalb können Sie in unsicheren und beängstigenden Zeiten gestärkt mit mutigen Schritten voran schreiten, auch dann, vor allem dann, wenn Sie sich nicht als gerecht empfinden.

ව්‍යාජ සුරැකුම්පත්

Wir machen einen tragischen Fehler, wenn wir auf der Suche nach Sicherheit zu einem falschen Ort laufen. Der nächste Vers in Sprüche warnt uns:„Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer.” Dies trifft nicht nur auf Geld zu, sondern auf all jenes, das uns scheinbar hilft, unsere Sorgen, Ängste und den Alltagsstress abzubauen: Alkohol, Drogen, Karriere, eine bestimmte Person. Salomo zeigt auf – und aus eigener Erfahrung weiss er darum nur zu genau – dass all diese Dinge nur eine falsche Sicherheit bieten. Alles, ausser Gott, wovon wir uns Sicherheit erhoffen, wird uns niemals das geben können, was wir wirklich brauchen.Gott ist keine vage unpersönliche Idee. Sein Name ist Vater und seine Liebe ist unendlich und bedingungslos. Mit ihm können Sie eine persönliche und liebevolle Beziehung führen. Wenn Sie durch schwierige Zeiten gehen, rufen Sie ihn in der tiefen Gewissheit an, dass er Sie leiten möge „um seines Namens willen” (Psalm 23,3). Bitten Sie ihn, dass er Sie verstehen lehrt, wer er ist.

මීට වසර ගණනාවකට පෙර, මගේ දරුවන් ඉතා කුඩා අවධියේදී, රාත්‍රියේ විශාල කුණාටුවක් ඇති විය. අපේ නිවස අසල අකුණු සැර වැදුණු නිසා විදුලිය නැති වුණා. ළමයින් භීතියට පත් විය. ඔවුන් වටා අන්ධකාරයේ අකුණු සැර වැදුණු අතර ගිගුරුම් හ of ඇසිණි. ඔවුන් අප අමතා හැකි තරම් වේගයෙන් අප වෙත දිව ගියහ. අපි ඒ රාත්‍රිය පවුලක් ලෙස අපේ විවාහ යහනේ ගත කළ අතර, මගේ බිරිඳ සහ මම අපේ දරුවන් අපේ දෑතින් තදින් අල්ලා ගත්තෙමු. අම්මයි තාත්තයි එයාලත් එක්ක ඇඳේ ඉන්න නිසා හැමදේම හොඳ වෙයි කියලා විශ්වාස කරලා එයාලා ඉක්මනට නිදාගත්තා.

Unabhängig davon, was Sie gerade durchmachen, dürfen Sie sich bei Gott ausruhen und darauf vertrauen, dass er bei Ihnen ist und Sie in seinen Armen fest hält. Gott nennt sich Jahwe Shammah (Hesekiel 48,35) und das bedeutet „Hier ist der Herr“. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht mit Ihnen ist. Er war in Ihrer Vergangenheit anwesend, er ist es in Ihrer Gegenwart und er wird es auch in Ihrer Zukunft sein. Er ist bei Ihnen in guten wie in schlechten Zeiten. Er ist immer an Ihrer Seite. Laufen Sie zu ihm, um seines Namens willen.

ගෝර්ඩන් ග්‍රීන් විසිනි


pdfසලමොන් රජුගේ පතල් (15 කොටස)