සඟරා නාභිගත ජේසු 2022-04

03 අවධානය යොමු කරන්න ජේසුස් වහන්සේ 2022 03

ඔක්තෝබර් - දෙසැම්බර් 2022

 

ක්රිස්තුස්ගෙන් ලිපියක් - Toni Püntener

සියලුම මිනිසුන් සඳහා යාච්ඤාව - මයිකල් මොරිසන්

අපේ හදවත - ලිපියක් - Joseph Tkach

විසිත්ත කාමරයේ ගස් කඳ - මැක්ස් ලුකාඩෝ

ප්රතික්ෂේප කිරීමේ ගල් - Tammy Tkach

ආදරය සමඟ ඇති කරදර - සුසාන් රීඩි

අපි ප්‍රඥාව ලබා ගන්නේ කෙසේද - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන්

දෙවියන් වහන්සේ අපට ආදරෙයි - ජෝසෆ් ටකාච්

ඔබ ඔවුන්ට ආදරය කරන බව ඔවුන්ට කියන්න! - ඩෙනිස් ලෝරන්ස්

ප්‍රසාරණය වන විශ්වය - Joseph Tkach