උසස් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා

635 උසස් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා Jesus erwähnte im Gespräch mit Nikodemus eine interessante Parallele zwischen einer Schlange in der Wüste und sich selbst: «Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben» (Johannes 3,14-15).

Was meint Jesus damit? Jesus greift auf eine Geschichte aus dem Alten Testament zurück, die von dem Volk Israel handelt. Die Israeliten befanden sich in der Wüste und hatten das verheissene Land noch nicht betreten. Sie waren ungeduldig und beschwerten sich: «Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise» (4. Mose 21,4-5).

Welche Bedeutung hatte das Manna? «Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus» (1. Korinther 10,3-4).

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් යනු පර්වතය, අධ්‍යාත්මික පානයයි. ඔවුන් අනුභව කළ අධ්‍යාත්මික ආහාරය කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේ ඉශ්රායෙල් කඳවුර පුරා වැටුණේ මන්නා, රොටි ය. ඒ කුමක්ද? යේසුස් මන්නා සංකේතවත් කරයි, ඔහු ස්වර්ගයෙන් සැබෑ ආහාරය වේ. ඉශ්‍රායෙල්වරු ස්වර්ගීය ආහාරය පිළිකුල් කළහ. සිදු වූයේ කුමක්ද?

Giftige Reptilien kamen, sie bissen zu und viele vom Volk starben. Gott weist Mose an, eine bronzene Schlange anzufertigen und sie auf einer Stange zu befestigen. «Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben» (4. Mose 21,9).

ඉශ්‍රායෙල්වරු දෙවි ඔවුන් වෙනුවෙන් කරන දේ ගැන කෘත te පූර්වකව හා අන්ධව සිටියා. ආශ්චර්යමත් වසංගතවලින් ඔහු ඊජිප්තුවේ වහල්භාවයෙන් ඔවුන්ව ගලවා ඔවුන්ට ආහාර ලබා දුන් බව ඔවුන්ට අමතක වී තිබුණි.
අපගේ එකම බලාපොරොත්තුව ඇත්තේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන සැපයුමයි, අප කරන දෙයකින් නොව, කුරුසියේ ඔසවා ඇති තැනැත්තාගෙන්. “උත්කෘෂ්ට” යන වචනය යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම සඳහා වූ යෙදුමක් වන අතර එය සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ තත්වය සහ ඊශ්‍රායෙලයේ අතෘප්තිමත් ජනතාවට ඇති එකම ප්‍රතිකාරයයි.

නිර්භීත සර්පයා යනු සමහර ඉශ්‍රායෙල්වරුන්ට ශාරීරික සුවය ලබා දිය හැකි සංකේතයක් පමණක් වන අතර, අවසාන මනුෂ්‍යයා වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට යොමු කළේය. මරණයෙන් බේරීමේ අපගේ එකම බලාපොරොත්තුව රඳා පවතින්නේ දෙවියන් වහන්සේ කර ඇති මෙම ඉරණම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම මත ය. අප මරණයෙන් ගැළවී සදාකාල ජීවනය ලබා දීමට නම් උසස් කරනු ලැබූ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කෙරෙහි අප අවධානය යොමු කළ යුතුය. ඊශ්‍රායෙලය කාන්තාරයේ සැරිසැරීමේ කතාවේ සටහන් වී ඇති ශුභාරංචි පණිවිඩය මෙයයි.

ආදරණීය පා er කයා, ඔබ සර්පයා දෂ්ට කර ඇත්නම්, කුරුසියේ ඔසවා ඇති දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා දෙස බලන්න, ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න, එවිට ඔබට සදාකාල ජීවනය ලැබෙනු ඇත.

බැරී රොබින්සන් විසිනි