සඟරා නාභිගත ජේසු 2022-03

03 අවධානය යොමු කරන්න ජේසුස් වහන්සේ 2022 03

ජූලි සැප්තැම්බර් 2022

 

ඇවිත් බලන්න! - ටෝනි පුන්ටනර්

ජේසුස් වහන්සේගේ පණිවිඩය කුමක්ද - ජෝසෆ් ටකාච්

හොඳ උපදෙස් හෝ ශුභාරංචිය - ක්රිස්ටිනා කැම්බල්

ජේසුස් වහන්සේගේ උත්ථාන මංගල්‍යය - ජෝසෆ් ටකාච්

දෙවියන්ගේ රූපයේ - තකලනි මුසෙක්වා

ශුද්ධාත්මයාණන් තෑග්ගක්! - ටමී ටකාච්

ඔබ ගැලවුණේ කවදාද? - ජෝසප් ටකාච්

ක්රිස්තුස් සමඟ ජීවිතය - ක්ලින්ටන් ඊ ආර්නෝල්ඩ්

අභ්‍යන්තර සීමාවන් වැටෙන විට - බැරී රොබින්සන්