කාලය නිවැරදි වූ විට

509 කාලය සම්පූර්ණ වූ විට දෙවියන් වහන්සේ සෑම විටම සුදුසු වේලාව තෝරා ගන්නා බව පැවසීමට මිනිසුන් කැමතියි. එය සත්‍ය බව මට විශ්වාසයි. බයිබල් ආරම්භක පා se මාලාව පිළිබඳ මගේ මතකයක් වන්නේ යේසුස් නියම වේලාවට පොළොවට පැමිණි බව දැනගත් විට මට ලැබුණු “ආහා” අත්දැකීමයි. යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ සියලු අනාවැකි සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා විශ්වයේ සෑම දෙයක්ම නිසි ලෙස පෙළගැස්විය යුතු ආකාරය ගුරුවරයෙක් පැහැදිලි කළේය.

Paulus sprach zur Gemeinde in Galatien über die Kindschaft Gottes und darüber, in der Knechtschaft der Mächte der Welt zu sein. «Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft (die vollen Rechte der Kindschaft) empfingen» (Galater 4,4-5). Jesus wurde geboren als die Zeit voll erfüllt war. In der Elberfelder-Bibel heisst es: «als die Fülle der Zeit gekommen war».

ග්‍රහලෝක හා තාරකා රාශිය ගැලපේ. සංස්කෘතිය හා අධ්‍යාපන ක්‍රමය සකස් කළ යුතුව තිබුණි. තාක්‍ෂණය හෝ එහි lack නතාවය නිවැරදිය. පෘථිවියේ ආණ්ඩු, විශේෂයෙන් රෝමවරුන්ගේ රජයන් නියමිත වේලාවට සේවයේ යෙදී සිටියහ.

Ein Kommentar zur Bibel erklärt: «Es war eine Zeit, in der sich der «Pax Romana» (der römische Frieden) über weite Teile der zivilisierten Welt erstreckte und daher Reisen und Handel, wie nie zuvor, möglich waren. Grosse Strassen verbanden das Reich der Kaiser und seine diversen Regionen waren auf noch bedeutsamere Weise durch die alles durchdringende Sprache der Griechen verbunden. Fügt man die Tatsache hinzu, dass die Welt in einen moralischen Abgrund geraten war, so tief, dass sogar die Heiden dagegen aufschrien und der geistliche Hunger überall gegenwärtig war. Man hat den perfekten Zeitpunkt für das Kommen Christi und für die frühe Ausbreitung des christlichen Evangeliums» erlebt (The Expositor’s Bible Commentary).

යේසුස් වහන්සේ තුළ මිනිසා සහ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස රැඳී සිටීම සහ කුරුසියට යන මාවත ආරම්භ කිරීමට දෙවියන් වහන්සේ මේ මොහොත තෝරාගත් විට මෙම සියලු අංගයන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. සිදුවීම්වල ඇදහිය නොහැකි අහඹු සිදුවීමකි. වාද්‍ය වෘන්දයක සාමාජිකයන් වාද්‍ය වෘන්දයක තනි කොටස් පුහුණු කිරීම ගැන කෙනෙකුට සිතිය හැකිය. ප්‍රසංග සවස් වරුවේ, සියලු කොටස්, දක්ෂ ලෙස හා ලස්සනට වාදනය කර, දීප්තිමත් සමගියෙන් එකට එකතු වේ. අවසාන ක්‍රෙසෙන්ඩෝ සං signal ා කිරීම සඳහා කොන්දොස්තරවරයා දෑත් ඔසවයි. ටිම්පානි ශබ්දය සහ ගොඩනංවන ලද ආතතිය ජයග්‍රාහී උච්චතම අවස්ථාවකින් නිකුත් වේ.

Jesus ist dieser Kulminationspunkt, der Gipfel, die Spitze, der Höhepunkt der Weisheit, Macht und Liebe Gottes! «Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig» (Kolosser 2,9).

Als aber die Zeit erfüllt war, kam Christus, der die ganze Fülle der Gottheit ist. «Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind» (Kolosser 2,2-3 Eberfelder Bibel). Halleluja und Frohe Weihnachten!

ටම්මි ටකාච් විසිනි


pdfකාලය නිවැරදි වූ විට