උපන් දින ඉටිපන්දම්

උපන්දින ඉටිපන්දම් 627 ක් කිතුනුවන් වශයෙන් අප විශ්වාස කරන අමාරුම දෙය නම් දෙවියන් වහන්සේ අපගේ සියලු පාපවලට සමාව දී තිබීමයි. න්‍යාය අනුව එය සත්‍ය බව අපි දනිමු, නමුත් එදිනෙදා ප්‍රායෝගික තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, අපි එය එසේ නොවේ. ඉටිපන්දමක් පුපුරවා හරින විට අප සමාව දෙන විට අප කරන ආකාරයටම ක්‍රියා කිරීමට අපි නැඹුරු වෙමු. අපි ඒවා පුපුරවා හැරීමට උත්සාහ කරන විට, අපි කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස උත්සාහ කළත් ඉටිපන්දම් දිගටම පැමිණේ.

මෙම ඉටිපන්දම් අපගේ පාප සහ වෙනත් අයගේ වැරදි පුපුරවා හැරීමට නැඹුරු වන ආකාරය පිළිබඳ හොඳ නිරූපණයකි. එහෙත් ඒවා නැවත නව ජීවිතයකට යොමු වේ. නමුත් දිව්‍ය සමාව දීම එසේ නොවේ. අප අපගේ පව් ගැන පසුතැවිලි වන විට, දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට සදහටම සමාව දී අමතක කරයි. තවත් ද punishment ුවමක් නැත, සාකච්ඡා කිරීමක් නැත, වෙනත් තීන්දුවක් බලාපොරොත්තුවෙන් අමනාපයක් නැත.

Ganz und ohne Vorbehalt zu vergeben, widerspricht unserer Natur. Ich bin sicher, dass Sie sich an die Diskussion zwischen Jesus und seinen Jüngern erinnern, wie oft wir jemandem vergeben sollten, der gegen uns sündigt: «Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal» (Matthäus 18,21-22).

මෙම සමාව දීම තේරුම් ගැනීමට අපහසුය. අපට මෙය කළ නොහැක, එබැවින් දෙවියන් වහන්සේට එය කළ හැකි බව තේරුම් ගැනීම අපට අපහසුය. ඔහුගේ සමාව තාවකාලික නොවන බව අපට බොහෝ විට අමතක වේ. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ පාප ඉවත් කළ බව පැවසුවද, අප උන් වහන්සේගේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන්නේ නම් අපට ද punish ුවම් කිරීමට ඔහු සැබවින්ම බලා සිටින බව අපි විශ්වාස කරමු.

Gott denkt nicht an Sie als Sünder. Er sieht Sie für das, was Sie wirklich sind - ein gerechter Mensch, gereinigt von aller Schuld, bezahlt und erlöst von Jesus. Denken Sie daran, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat? «Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt!» (Johannes 1,29 Neue Genfer Übersetzung). Er stellt die Sünde nicht vorübergehend beiseite oder versteckt sie einfach. Als Lamm Gottes starb Jesus anstelle von Ihnen und bezahlte dadurch alle Ihre Sünden. «Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus» (Epheser 4,32).
දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම සමාව දෙන අතර, ඔබ වැනි තවමත් අසම්පූර්ණ අයට සමාව දීමට උන්වහන්සේට අවශ්‍යය. අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලුවොත්, ඔහු මීට වසර 2000 කට පෙර ඔබට සමාව දුන්නේය!

ජෝශප් ටකාච් විසිනි