ජේසු සඟරාව 2018-03 වෙත අවධානය යොමු කරන්න

03 නාභිගත ජේසු 2018 03

ඔක්තෝබර් - 2018 දෙසැම්බර්


කාල සං s ා - ටෝනි පුන්ටනර්

ක්රිස්තුස්ගේ ආලෝකය බබළවන්නට ඉඩ දීම - එඩී මාෂ්

ජේම්ස් හෙන්ඩර්සන් ගැන තව බොහෝ දේ ලිවීමට තිබේ

අන්ධයන් සඳහා බලාපොරොත්තුව - ක්ලිෆ් නීල්

නොඇදහිලිවන්තයන් ගැන ඔබට හැඟෙන්නේ කෙසේද? - ජෝශප් ටකාච්

ඔබ මුලින්ම! - ජේම්ස් හෙන්ඩර්සන්

ලස්සන තෑගි - ඩී. ජේකොබ්ස් පමණි

මම යේසුස්ට ආදරෙයි - තෝමස් ෂිර්මාකර්

ඔහු මට ආදරෙයි - ටම්මි ටකාච්

මම ඇබ්බැහි වූ කෙනෙක් - තකලානි මුසෙක්වා