ශුද්ධාත්මයාණන්: ඔහු අප තුළ ජීවත් වේ!

645 උන් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වන ශුද්ධාත්මයාණෝ ය ඔබේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ නොමැති බව ඔබට සමහර විට හැඟෙනවාද? ශුද්ධාත්මයාණන්ට එය ඔබ වෙනුවෙන් වෙනස් කළ හැකිය. අළුත් ගිවිසුමේ ලේඛකයන් තරයේ කියා සිටියේ ඔවුන්ගේ කාලයේ ජීවත් වූ කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවත්වීම අත්විඳිය යුතු බවයි. නමුත් ඔහු අද අප වෙනුවෙන් මෙහි සිටිනවාද? එසේ නම්, ඔහු පෙනී සිටින්නේ කෙසේද? පිළිතුර නම්, අද, මුල් කිතුනුවන් සමඟ ආරම්භයේ දී මෙන් දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන් කරණකොටගෙන ය. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අප තුළ වාසය කරනවාද? එසේ නොවේ නම්, අප එය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

ගෝර්ඩන් ඩී. ෆී, “දෙවියන්ගේ සවිබල ගැන්වීමේ පැවැත්ම” නම් පොතේ, ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ස්වභාවය හා ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ශිෂ්‍යයෙකුගේ ප්‍රකාශයක් විස්තර කරයි: “පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ මට හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. මට දෙවිගේ පුත්‍රයා තේරුම් ගත හැකියි. නමුත් ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ මට අළු පැහැයක් ගනී. එවැනි අසම්පූර්ණ ඉදිරිදර්ශනවලට හේතුව ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ පමණක් වීමයි - ආත්මය. යේසුස් පැවසූ පරිදි එය සුළඟට සමාන ය.

අඩි සලකුණු නොමැත

Ein christlicher Gelehrter sagte: «Der Heilige Geist hinterlässt keine Fussspuren im Sand». Da er für unsere Sinne unsichtbar ist, wird er leicht übersehen und leicht missverstanden. Andererseits ist unser Wissen über Jesus Christus auf festeren Boden gestellt. Weil unser Erretter Mensch war, Gott unter uns im menschlichen Fleisch lebte, hat Jesus ein Gesicht für uns. Gott der Sohn gab auch Gott dem Vater ein «Gesicht». Jesus bestand darauf, dass diejenigen, die ihn gesehen hatten, auch den Vater sehen können: «So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater?» (Johannes 14,9). Sowohl Vater als auch Sohn wohnt heute in Christen, die vom Geist erfüllt sind. Sie sind in Christen durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Aus diesem Grund möchten wir sicherlich mehr über den Geist erfahren und ihn auf persönliche Weise erleben. Durch den Geist erfahren die Gläubigen die Nähe Gottes und sind befugt, seine Liebe anzuwenden.

අපේ සැනසිලිකාරයා

Für die Apostel ist der Heilige Geist der Ratgeber oder Tröster. Er ist jemand, der gerufen wird, um in Zeiten der Not oder Schwachheit zu helfen. «Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen» (Römer 8,26).

Diejenigen, die vom Heiligen Geist geleitet werden, sind Gottes Volk, sagte Paulus. Darüber hinaus sind sie Söhne und Töchter Gottes, die ihn ihren Vater nennen dürfen. Indem Gottes Volk mit dem Geist erfüllt ist, kann es in geistlicher Freiheit leben. Sie sind nicht länger der sündigen Natur versklavt und leben ein neues Leben der Inspiration und der Einheit mit Gott. «Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein» (Römer 8,9). Dies ist die radikale Veränderung, die der Heilige Geist bei ihrer Bekehrung bei den Menschen bewirkt.

Ihre Wünsche richten sich daher von dieser Welt zu Gott. Paulus sprach von dieser Transformation: «Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist» (Titus 3,4-5). Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist die bestimmende Realität der Bekehrung. Ohne Geist; keine Umwandlung; keine geistige Wiedergeburt. Da Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, ist der Geist Christi einfach eine andere Art, sich auf den Heiligen Geist zu beziehen. Wenn andererseits eine Person wirklich bekehrt ist, wird Christus durch den Heiligen Geist in ihr leben. Solche Menschen gehören zu Gott, weil er sie mit seinem Geist zu seinen gemacht hat.

ආත්මය පූර්ණ ජීවිතය

අපගේ ජීවිත තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ බලය හා පැමිණ සිටීම හා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් අප තුළ ජීවත්වන බව දැන ගන්නේ කෙසේද? අළුත් ගිවිසුමේ ලේඛකයින්, විශේෂයෙන් පාවුල් පැවසුවේ සුදුසුකම් ලැබෙන්නේ අභියාචනයකට පුද්ගලයෙකු දක්වන ප්‍රතිචාරයේ ප්‍රති as ලයක් ලෙස බවයි. ආයාචනය වන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය පිළිගැනීම, පැරණි චින්තන ක්‍රම අත්හැර ආත්මයාණන් වහන්සේගෙන් ජීවත් වීමට පටන් ගැනීමයි.

Deshalb sollten wir ermutigt werden, vom Geist geführt zu werden, im Geist zu wandeln und vom Geist heraus zu leben. Wie dies zu tun ist, wird in den Büchern des Neuen Testaments im Prinzip dargelegt. Der Apostel Paulus bestand darauf, dass Christen im Geist und Sinn erneuert werden müssen und eine neue Frucht wachsen muss: «Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz» (Galater 5,22-23).

අළුත් ගිවිසුමේ සන්දර්භය තුළ තේරුම් ගත් මෙම ගුණාංග සංකල්ප හෝ හොඳ සිතුවිලි වලට වඩා වැඩි ය. ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් දෙන ලද ඇදහිලිවන්තයන් තුළ සැබෑ අධ්‍යාත්මික බලය ඒවා පිළිබිඹු කරයි. මෙම ශක්තිය සෑම තත්වයකදීම භාවිතා කිරීමට බලා සිටී.

ගුණධර්ම ක්‍රියාවට නංවන විට, ඒවා fruit ල හෝ ශුද්ධාත්මයාණන් අප තුළ ක්‍රියාත්මක වන බවට සාක්ෂි බවට පත්වේ. ආත්මයාණන් විසින් බල ගැන්වීමේ මාර්ගය නම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආත්මයාණන්ගේ යහපත් පැවැත්ම ඉල්ලා සිටීම හා පසුව එය මඟ පෙන්වීමයි.

ආත්මයාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට මඟ පෙන්වන විට, ආත්මයාණන් වහන්සේ සභාව හා එහි ආයතනවල ජීවිතය ශක්තිමත් කරන්නේ ආත්මයාණන් වහන්සේ අනුව ජීවත් වන තනි ඇදහිලිවන්තයන් හරහා ය. එනම්, මිනිසුන්ගේ ජීවිත තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ගතික ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ වැඩසටහන්, උත්සව හෝ විශ්වාසයන් වැනි පල්ලියේ ජීවිතයේ අංගයන් පටලවා නොගැනීමට අප වගබලා ගත යුතුය.

ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ආදරය

ඇදහිලිවන්තයන් තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ කාර්යයේ වැදගත්ම සාක්ෂිය හෝ ගුණාංගය ප්‍රේමයයි. මෙම ගුණාංගය දෙවියන් වහන්සේ කවුද යන්නෙහි සාරය නිර්වචනය කරයි - තවද එය ආත්මය විසින් මෙහෙයවන ඇදහිලිවන්තයන් හඳුනා ගනී. ප්‍රේරිත පාවුල් සහ වෙනත් අළුත් ගිවිසුමේ ගුරුවරුන් නිතරම රැකබලා ගත්තේ මේ ප්‍රේමයයි. ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ප්‍රේමය තුළින් එක් එක් ක්‍රිස්තියානි ජීවිත ශක්තිමත් වී පරිවර්තනය වී ඇත්දැයි දැන ගැනීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය විය.
අධ්‍යාත්මික දීමනා, නමස්කාරය සහ දේවානුභාවයෙන් ඉගැන්වීම පල්ලියට වැදගත් වූ අතර ඒවා වැදගත් වේ. කෙසේවෙතත්, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිලිවන්තයන් තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ප්‍රේමයේ ගතිකව ක්‍රියා කිරීම වඩා වැදගත් විය.

  • Paulus sagte, wenn er in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja, sogar in der Sprache der Engel reden könnte, aber ihm die Liebe fehlte, so wäre er ein aus sich selbst schallende Glocke oder ein dröhnender Gong (1. Korinther 13,1).
  • Er kommt zur Einsicht, wenn er prophetische Eingebungen hätte, alle himmlischen Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnis besitzen würde und sogar einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber er ohne Liebe leben müsste, dann wäre er nichts Wert (Vers 2). Nicht einmal ein Vorrat an biblischem Wissen, theologischer Rechtgläubigkeit oder starken Überzeugungen könnte die Befähigung durch die Liebe des Geistes ersetzen.
  • Paulus konnte sogar sagen: Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und den Tod in den Flammen auf mich nehmen würde, aber mein Leben ohne Liebe wäre, hätte ich nichts gewonnen (Vers 3). Nicht einmal das Tun guter Werke um ihrer selbst willen sollte nicht mit dem Wirken des Heiligen Geistes in der Liebe verwechselt werden.

සැබෑ කිතුනුවන්

ඇදහිලිවන්තයන්ට ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියාකාරී පැමිණීම හා ආත්මයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. පාවුල් තරයේ කියා සිටින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ මිනිසුන් - සැබෑ කිතුනුවන් - අලුත් වූ, නැවත ඉපදුණු හා වෙනස් වූ අය බවත්, ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පිළිබිඹු වන බවත්ය. මෙම පරිවර්තනය අප තුළ සිදුවිය හැක්කේ එක් මාර්ගයක් පමණි. එය ජීවත් වන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ප්‍රේමයෙනි. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ යනු ඔබගේ හදවතේ සහ මනසෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ පුද්ගලික පැමිණීමයි.

පෝල් ක්‍රොල් විසිනි!