සඟරා නාභිගත ජේසු 2020-02

03 අවධානය යොමු කරන්න ජේසුස් වහන්සේ 2020 02

අප්රේල් ජූනි 2020


ඇදහිල්ලේ පියවර - ටෝනි පුන්ටනර්

ක්රිස්තුස් වහන්සේ උත්ථාන වී ඇත - බැරී රොබින්සන්

මම පිලාත්ගේ බිරිඳ - ජොයිස් කැතරවුඩ්

බලාපොරොත්තුව අවසන් වරට මිය යයි - ජේම්ස් හෙන්ඩර්සන්

දළඹුවා සිට සමනලයා දක්වා - ක්‍රිස්ටීන් ජූස්ටන්

ජේසුස් වහන්සේගේ මුළු පින්තූරය - නටු මෝටි

දේවරාජ්‍යය බෝඩිං පාස් - ජේම්ස් හෙන්ඩර්සන්

නව නිර්මාණය - හිලරි බක්

නව හදවතක් - ජෝශප් ටකාච්

සත්‍යයේ ආත්මය - ජෝශප් ටකාච්

මිදුණු ජීවිතය - ජෝශප් ටකාච්

සමාව දීමේ ගිවිසුම - ජේම්ස් හෙන්ඩර්සන්