ජේසු සඟරාව 2018-02 වෙත අවධානය යොමු කරන්න

03 නාභිගත ජේසු 2018 02

ජූලි - 2018 සැප්තැම්බර්


තිරිඟු ධාන්ය - ටෝනි පැන්ටනර්

පළමු පලතුරු යේසුස් - මයිකල් මොරිසන්

ගැලවීම දෙවියන්ගේ ව්‍යාපාරයයි - මයිකල් මොරිසන්

පොකුණ හෝ ගඟ - ටම්මි ටකාච්

යේසුස්ගේ ප්‍ර wisdom ාව පුද්ගලාරෝපණය - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන්

ජීවිතය සඳහා නැංගුරම - ජෝශප් ටකාච්

සමිඳාණන් වහන්සේගේ පැමිණීම - සම්මතයන් එල්. ෂෝෆ්

බහුල ජීවිතයක් - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

ජේසුස් වහන්සේ තුළ විවේකයක් සොයා ගැනීම - පැබ්ලෝ නුවර්