අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2014-03

 

 03 අනුප්රාප්තිය 2014 03           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2014 ජූලි - සැප්තැම්බර්

වෙනත් රජවරු කැමති නැත

 

රාජ්‍යය අවබෝධ කර ගැනීම - ජෝශප් ටකාච්
රැඩිකල් ආදරය - රික් ෂැලන්බර්ගර්
මම ඔබ තුළ යේසුස්ව දකිනවා - ජෙසිකා මෝගන්
නියම වේලාවට සුදුසු ස්ථානයේ - ටම්මි ටකාච්
දෙවියන්ගේ රාජධානිය (1 කොටස) - ගැරී ඩෙඩ්ඩෝ
විශ්වාසවන්ත බල්ලා - ජේම්ස් හෙන්ඩර්සන්
ගීතාවලිය 8: බලාපොරොත්තු රහිත අධිපතියා - ටෙඩ් ජොන්ස්ටන්