ජේසු සඟරාව 2020-04 වෙත අවධානය යොමු කරන්න

03 නාභිගත ජේසු 2020-04

ඔක්තෝබර් - දෙසැම්බර් 2020

 

මිදි වැල සහ ශාඛාව - ටෝනි පැන්ටනර්

මංගල වයින් - ජෝශප් ටකාච්

මිනිසාට තේරීමක් තිබේ - එඩී මාෂ්

දෙවියන් වහන්සේ තවමත් අපට ප්‍රේම කරනවාද? - ටම්මි ටකාච්

Die Gewissheit des Heils (Römer 8,18-39) - Michael Morrison

ඇදහිල්ලේ දැවැන්තයෙකු වීමට - තකලානි මුසෙක්වා

දෙවියන්ගේ ස්ථානය - ග්‍රෙග් විලියම්ස්

එම්මානුවෙල් දෙවියන් අප සමඟ - ටෝනි පුන්ටෙනර්

නව නිර්මාණයේ ඩීඑන්ඒ - හිලරි බක්