අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2016-04

 

03 අනුප්රාප්තිය 2016 04           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2016 ඔක්තෝබර් - දෙසැම්බර්

ඉදිරිදර්ශනය වෙනස් කිරීම


දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කෙතරම් පුදුමාකාරද - ජෝසෆ් ටකාච් විසිනි

දෙවි සමඟ දෙවන අවස්ථාවක් තිබේද? - ජොහැන්නස් මාරී විසිනි

පාඩු - Tammy Tkach විසිනි

කාසියේ අනෙක් පැත්ත - බොබ් ක්ලින්ස්මිත් විසිනි

දෙවියන් වහන්සේ දෙස බැලීමට තෝරා ගැනීම - බාබරා ඩල්ග්‍රන් විසිනි

දෙවියන්ගේ කරුණාව - සත්‍ය වීමට තරම් හොඳද? - Joseph Tkack විසිනි

සොලමන් රජුගේ පතල් - 19 වන කොටස - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන් විසිනි