පිළිතුරු දීමේ යන්ත්රය

608 පිළිතුරු යන්ත්රය Als ich anfing, ein Heilmittel gegen eine leichte Hauterkrankung einzunehmen, wurde mir gesagt, dass drei von zehn Patienten auf das Medikament nicht reagieren. Ich dachte nie daran, dass ein Medikament vergeblich eingenommen werden könnte und hoffte, eine der glücklichen Sieben zu sein. Es wäre mir lieber gewesen, der Arzt hätte es mir nie erklärt, weil es mich störte, dass ich meine Zeit und mein Geld verschwenden könnte und ich unangenehme Nebenwirkungen riskieren würde. Am Ende meines zweiten Behandlungsmonats sagte der Arzt mit einem Lächeln: Sie sind ein Responder! In der Medizin wird mit einem Responder (Antwortender) ein Patient bezeichnet, der auf ein Medikament wie erwartet anspricht. Es hat funktioniert, ich war erleichtert und glücklich darüber.

Drugs ෂධ සහ රෝගීන් අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයේ මූලධර්මය අන් අය සමඟ අපගේ සබඳතාවලට ද යොදා ගත හැකිය. මගේ ස්වාමිපුරුෂයා මගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නොදී ඔහුගේ පුවත්පතේ කියවන්නේ නම්, එය ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති නොකරන drug ෂධයට සමානය.
හේතුව සහ බලපෑම පිළිබඳ මූලධර්මය මැවුම්කරු දෙවියන් වහන්සේ හා ඔහුගේ මැවිල්ලෙන් ද දැකිය හැකිය. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත්වය සමග පරස්පර විරෝධී ක්‍රියාවක් වන අන්තර්ක්‍රියා, පරණ ගිවිසුමේ විවිධ ආකාරවලින් හෙළි විය. මිනිසුන් බොහෝ විට ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ බියෙන්, සමහර විට කීකරුකමින් හා බොහෝ විට අකීකරුකමින්. අළුත් ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුළ එළිදරව් විය. ආගමික නායකයන් අවිශ්වාසයෙන් පිළිතුරු දුන් අතර ඔහු ඔවුන්ගේ තත්වයට තර්ජනය කළ නිසා ඔහුව මරා දැමීමට අවශ්‍ය විය.

මෙම ප්‍රතිචාරයට දෙවි ප්‍රතිචාර දැක්විය යුත්තේ කෙසේද? ලෝකය ආරම්භ වීමට පෙර දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් වන අපට ගැලවීමේ සැලැස්මක් සකස් කළේය. අප පව්කාරයන් හා ඔහුගේ සතුරන් වූ විට ඔහු අපට ප්‍රේම කරයි. අප වෙත ළඟා වීමට අකමැති වූ විට පවා ඔහු අප වෙත ළඟා වේ. ඔහුගේ ආදරය කොන්දේසි විරහිත වන අතර කිසි විටෙකත් නතර නොවේ.
Der Apostel Paulus zeigt die Liebe Gottes, welche eine Wechselwirkung mit uns hat. Jesus sagte: «Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe» (Johannes 15,12). Wie sollen wir auf diese vollkommene Liebe reagieren?

Wir haben die Wahl, wie wir jeden Tag auf den Heiligen Geist reagieren wollen oder nicht. Das Problem ist, manchmal reagieren wir gut und manchmal nicht. Aber wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, sollten wir niemals etwas vergessen - Jesus ist der perfekte Responder. Er antwortet, auch wenn unsere Antworten schwach sind. Deshalb schrieb Paulus: «Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben» (Römer 1,17).

Der Glaube ist die Reaktion auf die Liebe Gottes, die eine Person ist, Jesus Christus. «So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch» (Epheser 5,1-2).
පාපයේ ගැටලුව සමඟ කටයුතු කිරීමට අප ගන්නා “medicine ෂධය” යේසුස් වහන්සේය. උන්වහන්සේගේ ලේ වැගිරීම් හා මරණය තුළින් ඔහු සියලු මිනිසුන් දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගි කළේය. එමනිසා ඔබ පිළිතුරු නොදෙන තිදෙනාගෙන් එක් කෙනෙක්ද නැත්නම් හත්දෙනාගෙන් කෙනෙක්ද කියා ඔබගෙන්ම අසාගත යුතු නැත, නමුත් යේසුස් වහන්සේ තුළ සියලු මිනිසුන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් බව ඔබට සහතික විය හැකිය.

ටම්මි ටකාච් විසිනි