දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත්වයට දුන් ත්‍යාගය

575 උපතේ ශ්‍රේෂ් greatest තම ඉතිහාසය බටහිර ලෝකයේ නත්තල් යනු බොහෝ අය තෑගි දීම සහ ලැබීම වෙත යොමුවන කාලයකි. ආදරණීයයන් සඳහා තෑගි තෝරා ගැනීම බොහෝ විට ගැටළු සහගතය. බොහෝ අය ඉතා පෞද්ගලික හා විශේෂ තෑග්ගක් භුක්ති විඳින්නේ එය ප්‍රවේශමෙන් හා ආදරයෙන් තෝරාගෙන ඇති හෝ තමන් විසින්ම සාදන ලද්දකි. ඒ හා සමානව, දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයා උදෙසා තමා විසින්ම සාදන ලද තෑග්ග අවසාන මොහොතේදී සූදානම් නොකරයි.

«Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen» (1. Petrus 1,20). Bevor der Grund der Welt gelegt war, plante Gott sein grösstes Geschenk. Er offenbarte uns vor ungefähr 2000 Jahren das wunderbare Geschenk seines lieben Sohnes Jesus Christus.

Gott ist jedem Menschen so freundlich gesinnt und drückt sein grosses Herz aus, sodass er seinen eigenen Sohn demütig in Tücher einwickelte und in eine Krippe legte: «Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäusserte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz» (Philipper 2,6-8).
Wir lesen hier etwas über den Geber und das Ausmass seiner Liebe gegenüber uns und der ganzen Menschheit. Sie zerstreut jede Vorstellung davon, dass Gott hart und unbarmherzig sei ist. In einer Welt voller Leid, kriegerischen Auseinandersetzungen, Machtmissbrauch und Klimakatastrophen ist es leicht zu glauben, dass Gott nicht gut ist oder dass Christus für andere gestorben ist, aber nur nicht für mich. «Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin» (1. Timotheus 1,15).

යේසුස් වහන්සේ තුළ අපට ප්‍රේම කළ හැකි දෙවි කෙනෙක්, කරුණාවන්ත, කරුණාවන්ත හා ප්‍රේමණීය දෙවි කෙනෙක් අපට හමු වේ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ත්‍යාගය තුළින් සෑම කෙනෙකුම ගලවා ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණෙන් කිසිවෙකු බැහැර කරනු නොලැබේ. එය පව්කාර මනුෂ්‍යත්වයට මුදවා ගැනීමේ ත්‍යාගයකි.

අපි නත්තලේදී තෑගි හුවමාරු කර ගන්නා විට, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාව අප එකිනෙකාට දෙන දෙයට වඩා විශාල හුවමාරුවක් බව මෙනෙහි කිරීමට හොඳ කාලයකි. එය උන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ් for කම උදෙසා අපගේ පාපයේ හුවමාරුවයි.

අපි එකිනෙකාට දෙන තෑගි නත්තලේ සැබෑ පණිවිඩය නොවේ. ඒ වෙනුවට, එය දෙවියන් වහන්සේ අප සෑම කෙනෙකුටම දී ඇති තෑග්ග සිහිගන්වයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ වරප්‍රසාදය හා යහපත්කම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ නොමිලේ දෙන ත්‍යාගයක් ලෙස අපට ලබා දෙයි. මෙම තෑග්ග සඳහා සුදුසු ප්‍රතිචාරය නම් එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවාට වඩා කෘත fully පූර්වකව පිළිගැනීමයි. සදාකාල ජීවනය, සමාව දීම සහ අධ්‍යාත්මික සාමය වැනි ජීවිත වෙනස් කරන තෑගි මෙම එක් තෑග්ගකට ඇතුළත් වේ.

දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දිය හැකි උතුම්ම ත්‍යාගය වන, ආදරණීය පා er කයා, ඔහුගේ ආදරණීය පුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ ත්‍යාගය කෘත fully පූර්වකව පිළිගැනීමට සුදුසුම කාලය දැන් විය හැකිය. ඔබ තුළ වාසය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ උත්ථානවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය.

එඩී මාෂ් විසිනි