අනාගතය

150 අනාවැකි අනාවැකි මෙන් කිසිවක් විකුණන්නේ නැත. එය ඇත්තයි. පල්ලියකට හෝ අමාත්‍යාංශයකට මෝඩ දේවධර්මයක්, අමුතු නායකයෙක් හා හාස්‍යජනක ලෙස දැඩි නීති තිබිය හැකි නමුත්, ඔවුන්ට ලෝකයේ සිතියම්, කතුර යුගලයක් සහ පුවත්පත් ගොඩක් තිබේ. ඔහුම, එවිට මිනිසුන් ඔවුන්ට මුදල් බාල්දි යවන බව පෙනේ. මිනිසුන් නොදන්නා දේට බිය වන අතර ඔවුන් අනාගතය දන්නේ නැත. සර්කස් චිත්‍ර ශිල්පියෙකු වැනි ශුද්ධ ලියවිලි පද විහිළුවට ලක් කරමින් ඔහුගේ අනාවැකි මත දෙවියන්ගේ අත්සන ව්‍යාජ ලෙස සකසා ගැනීමට තරම් බුද්ධිමත් නම් අනාගතය දන්නා බව පවසන ඕනෑම පැරණි වීදි වෙළෙන්දෙක් අනාගතය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි බව පෙනේ.

Aber einer Sache, der wir uns klar werden müssen, wenn wir nicht aufdringlichen Propheten auf den Leim gehen wollen, ist folgende: Bei der biblische Prophetie geht es nicht um die Zukunft. Es geht darum, dass wir Jesus Christus erkennen. Wenn Sie einen guten Fall für die Sucht nach Vorhersagen haben wollen, dann händigen sie Ihren Verstand nur den selbst ernannten Boten Gottes aus, sodass sie ihn mit Erfindungen darüber füllen können, welcher besondere Despot tatsächlich der «König des Südens» oder der «König des Nordens», oder «das Tier» oder «der falsche Prophet» oder das zehnte «Horn» ist. Es wird viel Spass machen, sehr aufregend sein, und beinahe geistlich so nützlich sein, wie wenn man für den Rest seines Lebens Dungeons and Dragons (Kerker und Drache) spielt. Oder Sie könnten eine Lektion vom Apostel Petrus annehmen. Der hatte einige Gedanken zur Prophetie – ihren Ursprung, ihren Wert und ihren Zweck. Er wusste, worum es dabei ging. Und er gab uns diese Informationen im 1. Petrusbrief weiter.

«Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben durch den heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist» (1. Petrus 1,10-12).

පේතෘස්ගේ මුවින් කෙළින්ම අපට “ඇතුළත තොරතුරු” මෙන්න:

  • Der Geist Christi, der Heilige Geist, ist die Quelle der Prophetie (Offenbarung 19,10 sagt das Gleiche aus).
  • අනාවැකියේ පරමාර්ථය වූයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැඟිටීම පුරෝකථනය කිරීමයි.
  • ඔබ ශුභාරංචිය අසා ඇත්නම්, අනාවැකි ගැන දැන ගැනීමට ඇති සියල්ල ඔබ අසා ඇත.

Und was hat Petrus von seinen Lesern, die diese Informationen erhielten, erwartet? Einfach dies: «Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi» (V. 13). Unseren Sinn auf die Gnade zu richten, bedeutet, dass man die «Wiedergeburt» (V. 3) durch den Glauben auslebt, während wir «einander beständig lieben aus reinem Herzen» (V. 22). Warten Sie einen Moment, sagen Sie. Wie steht es mit dem Buch der Offenbarung? Die Offenbarung sagt doch die Zukunft voraus, nicht wahr?

නැත. අනාවැකි වලට ඇබ්බැහි වූවන් සිතන ආකාරයට නොවේ. අනාගතය පිළිබඳ එළිදරව්වේ පින්තූරය නම්, යම් දවසක යේසුස් නැවත පැමිණෙන බවත්, ඔහුව ප්‍රීතියෙන් පිළිගන්නා සියල්ලන්ම ඔහුගේ රාජ්‍යයෙන් පංගුකාරයන් වන බවත්, ඔහුට විරුද්ධ වන සියල්ලන් හිස් අතින් ඉතිරි වන බවත්ය. එළිදරව් පොතේ පණිවුඩය නම්, අපගේ ස්වාමින්වහන්සේ වෙනුවෙන් සේවය කිරීම අත් නොහරින ලෙසයි. අප මරණයට පත් වුවද, අප උන් වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය අත්වල සුරක්‍ෂිතව සිටින නිසා - නපුරු පද්ධතිවල කිසිදා නිම නොවන පෙළපාළිය කුමක් වුවත්, ආණ්ඩු සහ මිනිසුන් එක් කෙනෙකුට කිරීමට අවශ්‍යයි.

Bibelprophetie, einschliesslich des Buches der Offenbarung dreht sich um Jesus Christus – wer er ist, was er getan hat und die einfache Tatsache, dass er zurückkehren wird. Im Lichte dieser Wahrheit – der Wahrheit des Evangeliums – schliesst die Prophetie einen Ruf nach einem «heiligen Wandel und frommen Wesen ein, während wir das Kommen des Tages Gottes erwarten» (2. Petrus 3,12). Falsche Darstellungen der Bibelprophetie lenken nur die Aufmerksamkeit von ihrer wahren Botschaft ab – von der «Einfalt und Lauterkeit, die in Christus ist» (2. Korinther 11,3) ab. Die Sucht nach Vorhersagen verkauft sich gut, aber das Heilmittel gibt es gratis – eine gute Dosis des ungeschminkten Evangeliums.

මයිකල් ෆීසෙල් විසිනි