බයිබලය

බයිබලය 651පොත්, අකුරු සහ අපෝක්‍රිපා

බයිබලය යන වචනය ග්‍රීක භාෂාවෙන් පැමිණ ඇති අතර එහි තේරුම පොත් (biblia) යන්නයි. "පොත් පොත" පැරණි හා නව ගිවිසුම් වලට බෙදා ඇත. එවැන්ජලිස්ත සංස්කරණය පැරණි ගිවිසුමේ ලේඛන 39 කින් සහ නව ගිවිසුමේ ලේඛන 27 කින් මෙන්ම පැරණි ගිවිසුමේ ප්‍රමාද වූ ලේඛන 11 කින් සමන්විත වේ - ඊනියා Apocrypha.

එක් එක් පොත් චරිතයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් ය, ඒවා විෂය පථය අනුව මෙන්ම අන්තර්ගතයේ අවධානය හා ශෛලීය නිරූපණයන් අනුව ද වෙනස් ය. සමහර ඒවා වැඩිපුරම ඉතිහාස පොත් ලෙසත්, සමහර ඒවා පෙළපොත් ලෙසත්, කාව්‍යමය හා අනාවැකිමය ලිවීම් ලෙසත්, නීතියක් ලෙස හෝ අකුරක් ලෙසත් ක්‍රියා කරති.

පරණ ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය

මෙම නීති පොත් මෝසෙස්ගේ පොත් පහෙන් සමන්විත වන අතර ඊශ්රායෙල් ජනයා ඔවුන්ගේ ආරම්භයේ සිට ඊජිප්තුවේ වහල්භාවයෙන් නිදහස් වීම දක්වා වූ කතාව කියන්න. පරණ ගිවිසුමේ අනෙකුත් පොත්වල සඳහන් වන්නේ කානාන්හි ඊශ්රායෙල්වරුන් යටත් කර ගැනීම, ඊශ්රායෙල් සහ ජුදා රාජ්යයන්, ඊශ්රායෙල්වරුන් පිටුවහල් කිරීම සහ අවසානයේදී ඔවුන් බබිලෝනියේ වහල්භාවයෙන් ආපසු පැමිණීම පිළිබඳව ය. ගීත, පද රචනා සහ හිතෝපදේශ OT හි මෙන්ම අනාගතවක්තෘවරුන්ගේ පොත්වලද දක්නට ඇත.

මෙම ඉතිහාස පොත් පොරොන්දු වූ දේශයට ඇතුළු වීමේ සිට බැබිලෝනියානු වහල්භාවයෙන් ආපසු පැමිණීම දක්වා පිටුවහල් කිරීම දක්වා ඊශ්‍රායලයේ ඉතිහාසය සඳහා කැප වන්න.

මෙම පෙළපොත් සහ කවි පොත් සංක්ෂිප්ත ආදර්ශ පාඨ සහ කියමන් වලින් හෝ ගීතමය ගුණයකින් පවා ලියා ඇති ප්‍රඥාව, දැනුම සහ පළපුරුද්ද ප්‍රකාශ කරන්න.

දී අනාගතවක්තෘවරුන්ගේ පොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව අනාගතවක්තෘවරුන් විසින් හඳුනා ගත හැකි වූ අතර මිනිසුන්ගේ අනුරූපී ක්‍රියා කිරීමේ හා ජීවත් වීමේ ක්‍රමය ගැන අනාගතවක්තෘවරුන් විසින් මතක් කර දෙන එකල සිදුවීම් සහ ක්‍රියාවලියන් ගැන ය. දර්ශන හා දිව්‍යමය ආනුභාවයෙන් මවන ලද මෙම පණිවිඩ අනාගතවක්තෘවරුන් විසින්ම හෝ ඔවුන්ගේ ගෝලයන් විසින් ලියා මතු පරපුර සඳහා පටිගත කරන ලදී.

පරණ ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

නීතියේ පොත්, මෝසෙස්ගේ පොත් පහ:

 • 1. මෝසෙස්ගේ පොත (උත්පත්ති)
 • 2. මෝසෙස්ගේ පොත (නික්මයාම)
 • 3. මෝසෙස්ගේ පොත (ලෙවී කථාව)
 • 4. මෝසෙස්ගේ පොත (ගණන්)
 • 5. මෝසෙස්ගේ පොත (ද්විතීය කථාව)

 

ඉතිහාස පොත්:

 • ජෝෂුවාගේ පොත
 • විනිසුරුවන්ගේ පොත
 • රූත්ගේ පොත
 • දාස් 1. සැමුවෙල් පොත
 • දාස් 2. සැමුවෙල් පොත
 • දාස් 1. රජවරුන්ගේ පොත
 • දාස් 2. රජවරුන්ගේ පොත
 • ක්‍රොනිකල් පොත් (1. හා 2. කාලරේඛාව)
 • එස්රාගේ පොත
 • නෙහෙමියාගේ පොත
 • එස්තර්ගේ පොත

 

පෙළපොත් සහ කවි පොත්:

 • රැකියා පොත
 • ගීතාවලිය
 • සලමොන්ගේ හිතෝපදේශ
 • සලමොන්ගේ දේශකයා
 • සලමොන්ගේ ගීතය

 

අනාවැකිමය පොත්:

 • යෙසායා
 • ජෙරමියා
 • ක්ලැගලිඩර්
 • එසකියෙල් (එසකියෙල්)
 • දානියෙල්
 • හොෂෙයා
 • ජොයෙල්
 • ආමොස්
 • ඔබඩ්ජා
 • ජෝනා
 • මචා
 • නාහුම්
 • හබකුක්
 • සෙෆනියා
 • හග්ගයි
 • සෙකරියා
 • මලාචි

අළුත් ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය

ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය හා මරණය ලෝකයට අදහස් කරන දෙය අළුත් ගිවිසුමේ විස්තර කෙරේ.

මෙම ඉතිහාස පොත් සුවිශේෂයන් හතර සහ අපෝස්තුළුවරුන්ගේ ක්‍රියාවන් සමඟ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්, ඔහුගේ දේවසේවය, ඔහුගේ මරණය සහ නැවත නැඟිටීම ගැන පවසයි. ක් රියා පොත පොතේ රෝම අධිරාජ් යයේ ක් රිස්තියානි ආගම ව් යාප්ත වීම සහ පළමු ක් රිස්තියානි ප් රජාවන් ගැන ය.

මෙම බ්‍රීෆ් විවිධ ප්‍රේරිතයන් විසින් ක්‍රිස්තියානි ප්‍රජාවන්ට ලියා ඇත. විශාලතම එකතුව නම් ප්‍රේරිත පාවුල්ගේ ලිපි දහතුන ය.

තුළ ජොහැන්නස් හෙළිදරව් කිරීම එය නව අහසක් සහ නව පොළොවක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව සමඟ ඒකාබද්ධව ලෝක අවසානය පිළිබඳ අනාවැකිමය නිරූපණය වන එළිදරව්ව ගැන ය.

 

අළුත් ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

ඉතිහාස පොත්

 • සුවිශේෂ

මතෙව්

මාකස්

ලූකස්

ජොහැනස්

 • අපෝස්තුළුවරුන්ගේ ක්රියා

 

බ්‍රීෆ්

 • රෝමවරුන්ට පෝල්ගේ ලිපිය
 • ඩර් 1. හා 2. පාවුල්තුමා කොරින්තිවරුන්ට ලියූ ලිපිය
 • පාවුල් ගලාතිවරුන්ට ලියූ ලිපිය
 • පාවුල් එෆීසවරුන්ට ලියූ ලිපිය
 • පෝල් පිලිපීනයට ලියූ ලිපිය
 • කොලොසියානුවන්ට පෝල්ගේ ලිපිය
 • ඩර් 1. පාවුල් තෙසලෝනිකවරුන්ට ලියූ ලිපිය
 • ඩර් 2. පාවුල් තෙසලෝනිකවරුන්ට ලියූ ලිපිය
 • ඩර් 1. හා 2. පාවුල්තුමා තිමෝතිට සහ තීතස්ට ලියූ ලිපිය (එඬේර ලිපි)
 • පාවුල් පිලෙමොන්ට ලියූ ලිපිය
 • ඩර් 1. පේතෘස්ගේ ලිපිය
 • ඩර් 2. පේතෘස්ගේ ලිපිය
 • ඩර් 1. ජොහැන්නස්ගේ ලිපිය
 • ඩර් 2. හා 3. ජොහැන්නස්ගේ ලිපිය
 • හෙබ්රෙව්වරුන්ට ලිපිය
 • ජේම්ස්ගේ ලිපිය
 • ජූඩ්ගේ ලිපිය

 

අනාවැකිමය පොත

 • ජෝන්ගේ හෙළිදරව්ව (එළිදරව්ව)

පරණ ගිවිසුමේ ප්‍රමාද වූ ලේඛන / අපෝක්‍රිපා

කතෝලික හා රෙපරමාදු බයිබල් සංස්කරණ පැරණි ගිවිසුමේ වෙනස් ය. කතෝලික පිටපතට තවත් පොත් කිහිපයක් ඇතුළත් වේ:

 • විනිශ්චය කරන්න
 • ටොබිට්
 • 1. හා 2. මැකබීස්ගේ පොත
 • ප්‍ර .ාව
 • ජේසුස් සිරාච්
 • බාරුක්
 • එස්තර්ගේ පොතට එකතු කිරීම්
 • දානියෙල්ගේ පොතට එකතු කිරීම්
 • මනස්සේගේ යාච් .ාව

පැරණි පල්ලිය පදනම් වී ඇත්තේ ඊනියා සෙප්ටූඅජින්ට් නම් ග්‍රීක සංස්කරණයයි. යෙරුසලමේ සාම්ප්‍රදායික හෙබ්‍රෙව් සංස්කරණයට වඩා පොත් එහි අඩංගු විය.

අනෙක් අතට, මාර්ටින් ලූතර් ඔහුගේ පරිවර්තනය සඳහා හෙබ්‍රෙව් සංස්කරණය භාවිතා කළ අතර, එහි අනුරූප සෙප්ටූඅජින්ට් පොත් අඩංගු නොවීය. ඔහු "Apocrypha" (වචනාර්ථයෙන්: සැඟවුණු, රහස) ලෙස ඔහුගේ පරිවර්තනයට ශුද්ධ ලියවිලි එකතු කළේය.


මූලාශ්රය: ජර්මානු බයිබල් සමාජය http://www.die-bibel.de