සඟරා නාභිගත ජේසු 2021-01

03 අවධානය යොමු කරන්න ජේසුස් වහන්සේ 2021 01

ජනවාරි - මාර්තු 2021

 

දෙවියන් අප සමඟ - ටෝනි පුන්ටෙනර්

නියම ආලෝකය - මයික් ෆීසෙල්

නිවසේ නත්තල් - ටම්මි ටකාච්

හොඳම අලුත් අවුරුදු යෝජනාව - තකලානි මුසෙක්වා

වැලන්ටයින් දිනය - පෙම්වතුන්ගේ දිනය - ටිම් මැගුවර්

උපන්දින ඉටිපන්දම් - ජෝශප් ටකාච්

මෙෆි-බොෂෙට්ගේ කතාව - ලාන්ස් විට්

«ඉල් ඩිවිනෝ Div දිව්‍ය - එඩී මාෂ්

කැඩුණු බඳුන