යේසුස් තනිවම සිටියේ නැත

238 යේසුස් තනිවම සිටියේ නැත

කඩාකප්පල්කාරී ගුරුවරයෙකු ජෙරුසලමෙන් පිටත කුණු වූ කන්දක් මත කුරුසියක දී was ාතනය කරන ලදී. ඔහු තනිවම නොවේ. එම වසන්ත දිනයේ ජෙරුසලමේ සිටි එකම කරදරකාරයා ඔහු නොවේ.

«Ich bin mit Christus gekreuzigt», schrieb der Apostel Paulus (Galater 2,20), aber Paulus war nicht der einzige. «Ihr seid mit Christus gestorben» sagte er anderen Christen (Kolosser 2,20). «Wir sind mit ihm begraben» schrieb er den Römern (Römer 6,4). Was geht hier vor sich? Alle diese Menschen waren nicht wirklich auf jenem Hügel in Jerusalem. Wovon redet Paulus hier? Alle Christen, ob sie es wissen oder nicht, haben am Kreuz Christi Anteil.

ඔබ යේසුස්ව කුරුසියේ ඇණ ගසන විට ඔබ එහි සිටියාද? ඔබ කිතුනුවකු නම්, පිළිතුර ඔව්, ඔබ එහි සිටියා. අපි ඒ වන විට නොදැන සිටියත් අපි ඔහු සමඟ සිටියෙමු. එය විකාරයක් සේ පෙනේ. ඇත්තටම එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? නූතන භාෂාවෙන් අපි කියන්නේ යේසුස් සමඟ අප හඳුනා ගන්නා බවයි. අපි ඔහුව අපගේ නියෝජ්යයා ලෙස පිළිගනිමු. උන්වහන්සේගේ මරණය අපගේ පාපවලට වන්දියක් ලෙස අපි පිළිගනිමු.

Aber das ist noch nicht alles. Wir akzeptieren auch – und haben Anteil – an seiner Auferstehung! «Gott hat uns mit ihm auferweckt» (Epheser 2,6). Wir waren am Auferstehungsmorgen dort. «Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht» (Kolosser 2,13). «Ihr seid mit Christus auferstanden» (Kolosser 3,1).

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කථාව අපගේ කථාව වන්නේ අප එය පිළිගන්නා විට, අපගේ කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබූ ස්වාමින් වහන්සේ සමග හඳුනා ගැනීමට එකඟ වූ විටය. අපගේ ජීවිතය ඔහුගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වන්නේ නැවත නැඟිටීමේ මහිමය පමණක් නොව, ඔහුගේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීමේ වේදනාව හා දුක් වේදනා ය. ඔබට එය පිළිගත හැකිද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයේදී අපට ඔහු සමඟ සිටිය හැකිද? අපි ඔව් යැයි කීවොත්, අපට ඔහුත් සමඟ මහිමයට පත්විය හැකිය.

යේසුස් මිය ගොස් නැවත නැඟිටුවීමට වඩා බොහෝ දේ කළේය. ඔහු ධර්මිෂ් of ජීවිතයක් ගත කළ අතර අපටද මේ ජීවිතයේ කොටසක් තිබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, අපි මේ මොහොතේම පරිපූර්ණ නොවේ - ක්‍රමයෙන් පරිපූර්ණ නොවේ - නමුත් අපව කැඳවනු ලබන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අළුත්, පිරී ඉතිරී යන ජීවිතයට හවුල් වීමටය. පාවුල් ඒ සියල්ල සාරාංශගත කරයි: “එබැවින් අප බව්තීස්ම වීමෙන් මරණය දක්වා ඔහුව තැන්පත් කරනු ලැබේ. එවිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උත්ථානවූයේ පියාණන්ගේ මහිමයෙනි, අපටද නව ජීවිතයක් ගත කළ හැකිය.” ඔහු සමඟ භූමදාන කිරීම, ඔහු සමඟ ඇති දැඩි කිරීම, ඔහු සමඟ ජීවත් වීම.

නව අනන්‍යතාවයක්

Wie soll dieses neue Leben nun aussehen? «So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit» (Vers 11-13).

Wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, gehört unser Leben ihm. «Wir sind überzeugt, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (2. Korinther 5,14-15).

යේසුස් තනිවම නොවේ, අපි තනිවම නොවේ. අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග හඳුනා ගන්නේ නම්, අප ඔහු සමඟ තැන්පත් කරනු ලැබේ, අපි ඔහු සමඟ නව ජීවිතයකට නැඟී ඔහු අප තුළ ජීවත් වේ. අපගේ පීඩා සහ සාර්ථකත්වයන් වලදී ඔහු අප සමඟ සිටී. ඔහු බර උසුලන අතර ඔහුට පිළිගැනීමක් ලැබෙන අතර ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු සමඟ බෙදා ගැනීමේ ප්‍රීතිය අපි අත්විඳිමු.

Paulus beschrieb es mit diesen Worten: «Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat» (Galater 2,20).

“කුරුසිය උසුලාගෙන මා අනුගමනය කරන්න” කියා යේසුස් තම ගෝලයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. මා සමඟ ඔබම හඳුනා ගන්න. පැරණි ජීවිතය කුරුසියේ ඇණ ගැසීමට ඉඩ දී නව ශරීරය ඔබේ ශරීරය තුළ රජ වීමට ඉඩ දෙන්න. එය මා තුළින් සිදු කරන්න. මට ඔබ තුළ ජීවත් වීමට ඉඩ දෙන්න, එවිට මම ඔබට සදාකාල ජීවනය දෙන්නෙමි. ”

අප අපගේ අනන්‍යතාවය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තැබුවහොත්, ඔහුගේ දුක් වේදනා හා ප්‍රීතිය තුළ අපි ඔහු සමඟ සිටිමු.

ජෝශප් ටකාච් විසිනි