මූල්‍ය භාරකාරත්වය

125 මූල්‍ය භාරකාරත්වය

ක්‍රිස්තියානි මූල්‍ය භාරකාරත්වය යනු දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය හා ත්‍යාගශීලිත්වය පිළිබිඹු වන අයුරින් පුද්ගලික සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමයි. පුද්ගලික මූල්‍ය සම්පත් වලින් කොටසක් පල්ලියේ කටයුතු සඳහා පරිත්‍යාග කිරීමට කැපවීම මෙයට ඇතුළත් වේ. ශුභාරංචිය දේශනා කිරීම සහ රැළ පෝෂණය කිරීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙන ලද මෙහෙවර පරිත්‍යාග වලින් සිදු වේ. දීමෙන් හා දීමෙන් පිළිබිඹු වන්නේ ගෞරවය, ඇදහිල්ල, කීකරුකම සහ ගැලවීමේ උල්පත වන සියලු යහපත් දේ දෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිලිවන්තයා දක්වන ප්‍රේමයයි. (1 පේත්‍රැස් 4,10:1; 9,1 කොරින්ති 14: 2-9,6; 11 කොරින්ති XNUMX: XNUMX-XNUMX)

දරිද්රතාවය සහ ත්යාගශීලීත්වය

Im zweiten Brief des Paulus an die Korinther gab er eine hervorragende Darlegung, wie das wunderbare Geschenk der Freude das Leben der Gläubigen auf praktische Weise berührt. «Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist» (2. Korinther 8,1).

පාවුල් සුළුපටු වාර්තාවක් පමණක් ඉදිරිපත් කළේ නැත - ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ කොරින්තියේ සහෝදර සහෝදරියන් දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයට තෙසලෝනිකයේ සභාව හා සමානව ප්‍රතිචාර දැක්වීමයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ත්‍යාගශීලීභාවයට නිවැරදි හා ful ලදායී පිළිතුරක් දීමට ඔහුට අවශ්‍ය විය.

Paulus merkt an, dass die Mazedonier «viel Bedrängnis» hatten und «sehr arm» waren – aber sie hatten auch «überschwängliche Freude» (V. 2). Ihre Freude kam nicht von einem Gesundheitsund Wohlstandsevangelium. Ihre grosse Freude kam nicht daher, viel Geld und Güter zu haben, sondern trotz der Tatsache, dass sie sehr wenig hatten!

Ihre Reaktion zeigt etwas «von der anderen Welt», etwas Übernatürliches, etwas völlig jenseits der natürlichen Welt der selbstsüchtigen Menschheit, etwas, was nicht durch die Werte dieser Welt erklärt werden kann: «Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt» (V. 2).

Das ist erstaunlich! Kombinieren Sie Armut und Freude, und was bekommen Sie? Reichliches Geben! Dies war nicht ihr auf Prozentsätzen basierendes Geben. «Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben» (V. 3). Sie gaben mehr als «vernünftig» war. Sie gaben aufopferungsvoll.

Nun, als ob das noch nicht genug wäre, «und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen» (V. 4). In ihrer Armut baten sie Paulus um eine Gelegenheit, mehr zu geben, als vernünftig ist!

දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය මැසිඩෝනියාවේ ඇදහිලිවන්තයන් තුළ ක්‍රියාත්මක වූයේ එලෙස ය. එය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් කෙරෙහි ඔවුන් තුළ තිබූ ඉමහත් ඇදහිල්ල පිළිබඳ සාක්ෂියකි. එය අන් අය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ආත්මයෙන් බල ගැන්වූ ප්‍රේමයේ සාක්ෂියකි - කොරින්තිවරුන් දැන ගැනීමට හා අනුකරණය කිරීමට පාවුල්ට අවශ්‍ය වූ සාක්ෂියකි. ශුද්ධාත්මයාණන්ට අප තුළ බාධාවකින් තොරව කටයුතු කිරීමට ඉඩ දිය හැකි නම් එය අදද අපට වැදගත් දෙයකි.

පළමුව ස්වාමින් වහන්සේට

Warum taten die Mazedonier etwas, was «nicht von dieser Welt war»? Paulus sagt: «… sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes» (V. 5). Sie taten es im Dienst für den Herrn. Ihr Opfer war zuallererst für den Herrn. Es war ein Werk der Gnade, von Gottes Wirken in ihrem Leben und sie entdeckten, dass sie glücklich waren, es zu tun. Indem sie auf den Heiligen Geist in ihnen reagierten, wussten, glaubten und handelten sie so, weil das Leben nicht durch die Fülle von materiellen Dingen gemessen wird.

Wenn wir in diesem Kapitel weiterlesen, sehen wir, dass Paulus wollte, dass die Korinther dasselbe taten: «So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat» (V. 6-7).

කොරින්තිවරු ඔවුන්ගේ අධ්‍යාත්මික ධනය ගැන පුරසාරම් දෙඩූහ. ඔවුන්ට දීමට බොහෝ දේ තිබුණත් ඔවුන් එය දුන්නේ නැත! පාවුල්ට අවශ්‍ය වූයේ ඔවුන් ත්‍යාගශීලීභාවයෙන් විශිෂ්ට වීමටයි. මන්ද එය දිව්‍ය ප්‍රේමයේ ප්‍රකාශනයක් වන අතර ප්‍රේමය වඩාත් වැදගත් වේ.

Und doch weiss Paulus, dass egal wie viel eine Person geben mag, es nützt der Person nichts, wenn die Einstellung grollend statt grosszügig ist (1. Korinther 13,3). Somit möchte er die Korinther nicht einschüchtern, missgönnend zu geben, aber möchte ein wenig Druck ausüben, weil die Korinther in ihrem Verhalten hinter den Erwartungen zurückblieben, und man musste ihnen sagen, dass dies der Fall war. «Nicht sage ich das als Befehl; sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art
sei» (2. Korinther 8,8).

අපගේ වේග පන්දු යවන්නා වන යේසුස්

Echte Geistlichkeit findet man nicht in den Dingen, über welche die Korinther prahlten – sie wird durch den perfekten Standard Jesu Christi gemessen, der sein Leben für alle hingab. Daher präsentiert Paulus die Einstellung Jesu Christi als theologischen Beweis für die Grosszügigkeit, die er in der Gemeinde zu Korinth sehen wollte: «Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet‘» (V. 9).

පාවුල් පෙන්වා දුන් ධනය භෞතික ධනය නොවේ. අපගේ වස්තු භෞතික නිධානයන්ට වඩා අනන්තය. ඔබ ස්වර්ගයේ, අප වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත. ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ අප තුළ වැඩ කිරීමට ඉඩ දුන්නොත්, දැන් පවා අපට එම සදාකාලික ධනයෙන් රසයක් ලබා ගත හැකිය.

මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත ජනයා පීඩා, දුප්පත්කම පවා අත්විඳිමින් සිටියි. එහෙත්, යේසුස් අප තුළ ජීවත් වන නිසා අපට ත්‍යාගශීලී විය හැකිය. අපට දීමෙන් විශිෂ්ට විය හැකිය. අපිට පුළුවන්

අවමයෙන් ඔබ්බට යන්න, මන්ද දැන් පවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපගේ ප්‍රීතිය අන් අයට ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි පිරී ඉතිරී යනු ඇත.

ධනය නිවැරදිව භාවිතා කිරීම ගැන බොහෝ විට කථා කළ යේසුස්ගේ ආදර්ශය ගැන බොහෝ දේ පැවසිය හැකිය. මෙම ඡේදයේ පාවුල් එය "දුප්පත්කම" ලෙස සාරාංශ කරයි. යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා දුප්පත් වීමට සූදානම්ව සිටියේය. අප ඔහු පසුපස යන විට, මේ ලෝකයේ දේවල් අත්හැරීමටත්, විවිධ සාරධර්ම අනුව ජීවත් වීමටත්, අන් අයට සේවය කිරීමෙන් ඔහුට සේවය කිරීමටත් අපව කැඳවනු ලැබේ.

ප්රීතිය හා ත්යාගශීලීත්වය

Paulus setzte seinen Appell an die Korinther fort: «Und darin sage ich meine Meinung; denn das ist euch nützlich, die ihr seit vorigem Jahr angefangen habt nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem Wollen. Nun aber vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen nach dem Mass dessen, was ihr habt» (V. 10-11).

«Denn wenn der gute Wille da ist» – wenn die Einstellung der Grosszügigkeit gegeben ist –, «so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat» (V. 12). Paulus bat nicht, dass die Korinther so viel gaben wie die Mazedonier es getan hatten. Die Mazedonier hatten bereits über ihr Vermögen gegeben; Paulus bat die Korinther lediglich, nach ihrer Fähigkeit zu geben – aber die Hauptsache ist, dass er wollte, dass grosszügiges Geben etwas Freiwilliges ist.

Paulus fährt mit einigen Ermahnungen in Kapitel 9 fort: «Denn ich weiss von eurem guten Willen, den ich an euch rühme bei denen aus Mazedonien, wenn ich sage: Achaja ist schon voriges Jahr bereit gewesen! Und euer Beispiel hat die meisten angespornt» (V. 2).

කොරින්තිවරුන්ට ත්‍යාගශීලී වීමට පෙලඹවීම සඳහා පාවුල් මැසිඩෝනියාවේ ආදර්ශය භාවිතා කළා සේම, ඔහු මීට පෙර කොරින්තිවරුන්ගේ ආදර්ශය මැසිඩෝනියානුවන්ට ආස්වාදයක් ලබා දීමට යොදාගෙන ඇත. මැසිඩෝනියානුවන් කොතරම් ත්‍යාගශීලීද යත්, කොරින්තිවරුන්ට කලින් කළ දෙයට වඩා බොහෝ දේ කළ හැකි බව පාවුල් තේරුම් ගත්තේය. නමුත් කොරින්තිවරු ත්‍යාගශීලී අය බව ඔහු මැසිඩෝනියාවේ පුරසාරම් දෙඩුවේය. දැන් ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ කොරින්තිවරු එය අවසන් කිරීමයි. ඔහුට නැවත අවවාද කිරීමට අවශ්‍යයි. ඔහුට යම් පීඩනයක් එල්ල කිරීමට අවශ්‍ය නමුත් පූජාව ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා දීමට ඔහුට අවශ්‍යය.

«Ich habe aber die Brüder gesandt, damit nicht unser Rühmen über euch zunichte werde in diesem Stück, und damit ihr vorbereitet seid, wie ich von euch gesagt habe, dass nicht, wenn die aus Mazedonien mit mir kommen und euch nicht vorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen: ihr, zuschanden werden mit dieser unsrer Zuversicht. So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um die von euch angekündigte Segensgabe vorher fertig zu machen, so dass sie bereitliegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes» (V. 3-5).

Dann folgt ein Vers, den wir schon oft gehört haben. «Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb» (V. 7). Diese Fröhlichkeit bedeutet nicht Ausgelassenheit oder Gelächter – sie bedeutet, dass wir Freude daran haben, unsere Güter mit anderen zu teilen, weil Christus in uns ist. Geben gibt uns ein gutes Gefühl.
ප්‍රේමය හා කරුණාව අපගේ හදවත් තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්‍රමයෙන් දීමේ ජීවිතයක් අපට මහත් ප්‍රීතියක් ගෙන දෙන අයුරිනි.

වැඩි ආශීර්වාදයක්

In diesem Abschnitt spricht Paulus auch über Belohnungen. Wenn wir freiwillig und grosszügig geben, dann wird Gott auch uns geben. Paulus scheut sich nicht, die Korinther an Folgendes zu erinnern: «Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk» (V. 8).

Paulus verheisst, dass Gott uns gegenüber grosszügig sein wird. Manchmal gibt uns Gott materielle Dinge, aber das ist nicht der Punkt, worüber Paulus hier spricht. Er spricht über Gnade – nicht die Gnade der Vergebung (wir empfangen diese wunderbare Gnade durch den Glauben an Christus, nicht durch Werke der Grosszügigkeit) – Paulus spricht über viele anderen Arten von Gnade, die Gott geben kann.

දෙවියන් වහන්සේ මැසිඩෝනියාවේ පල්ලිවලට අමතර වරප්‍රසාද ලබා දෙන විට, ඔවුන්ට පෙරට වඩා අඩු මුදලක් ලැබෙනු ඇත - නමුත් ඊටත් වඩා ප්‍රීතිය! ඕනෑම සාධාරණ පුද්ගලයෙකුට, තෝරා ගැනීමට සිදුවුවහොත්, ප්‍රීතියෙන් තොර ධනයට වඩා ප්‍රීතියෙන් දරිද්‍රතාවයට පත්වේ. ප්‍රීතිය වැඩි ආශීර්වාදයක් වන අතර දෙවියන් වහන්සේ අපට වැඩි ආශීර්වාද ලබා දෙයි. සමහර කිතුනුවන්ට මේ දෙකම ලැබේ - නමුත් අන් අයට සේවය කිරීම සඳහා ඒ දෙකම භාවිතා කිරීමේ වගකීමද ඔවුන්ට ඇත.

Paulus zitiert dann aus dem Alten Testament: «Er hat ausgestreut und den Armen gegeben» (V. 9). Über welche Art von Gaben spricht er? «Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit». Die Gabe der Gerechtigkeit überwiegt sie alle. Die Gabe, in Gottes Sicht als gerecht angesehen zu werden – dies ist das Geschenk, das in Ewigkeit währt.

දෙවියන් වහන්සේ ත්‍යාගශීලී හදවතකට විපාක දෙයි

«Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit» (V. 10). Diese letzte Formulierung über die Ernte der Gerechtigkeit zeigt uns, dass Paulus Bildsprache benutzt. Er verheisst keine buchstäblichen Samen, aber er sagt, dass Gott grosszügige Menschen belohnt. Er gibt ihnen, dass sie noch mehr geben können.

දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනා සේවය සඳහා භාවිතා කරන තැනැත්තාට ඔහු වැඩි යමක් දෙනු ඇත. සමහර විට ඔහු එකම ආකාරයකින් ආපසු පැමිණේ, ධාන්ය සඳහා ධාන්ය, මුදල් සඳහා මුදල්, නමුත් සෑම විටම නොවේ. සමහර විට, ආත්ම පරිත්‍යාගශීලී ත්‍යාගයක් වශයෙන්, උන් වහන්සේ අපට ඉමහත් ප්‍රීතියකින් ආශීර්වාද කරනු ඇත. ඔහු සෑම විටම හොඳම දේ ලබා දෙයි.

පාවුල් පැවසුවේ කොරින්තිවරුන්ට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම තිබෙන බවයි. කුමන අරමුණක් සඳහාද? එබැවින් ඔවුන් "සෑම යහපත් වැඩකටම පොහොසත්" වේ. ඔහු 12 වන පදයෙහි එකම දේ පවසයි: “මක්නිසාද මෙම රැස්වීමේ සේවය සාන්තුවරයන්ගේ අවශ්‍යතාවයට පිළියමක් පමණක් නොව, බොහෝදෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කිරීමටද බෙහෙවින් ක්‍රියා කරයි.” දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනා සීමාවන් සමඟ එන බව අපට පැවසිය හැකිය. අපි ඒවා භාවිතා කළ යුතුයි, ඒවා වැසිකිලියක සඟවන්න එපා.

Diejenigen, die reich sind, sollen reich an guten Werken werden. «Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu geniessen; dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien» (1. Timotheus 6,17-18).

සැබෑ ජීවිතය

Was ist die Belohnung für ein solch ungewöhnliches Verhalten, für Menschen, die nicht am Reichtum hängen, als etwas, das man festhalten sollte, sondern die es freiwillig weggeben? «Dadurch sammeln sie sich einen Schatz als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen» (V. 19). Wenn wir Gott vertrauen, ergreifen wir das Leben, das wirkliches Leben ist.

මිත්රවරුනි, ඇදහිල්ල පහසු ජීවිතයක් නොවේ. නව ගිවිසුම අපට සැපපහසු ජීවිතයක් පොරොන්දු නොවේ. එය මිලියනයකට වඩා අනන්තය. අපගේ ආයෝජනවල ජයග්‍රහණයක් - නමුත් එයට මෙම පසුකර යන ජීවිතයේ සැලකිය යුතු කැපකිරීම් ඇතුළත් විය හැකිය.

Und doch gibt es auch in diesem Leben schon grosse Belohnungen. Gott gibt reiche Gnade in der Art und Weise (und in seiner unendlichen Weisheit), wie er weiss, dass es das Beste für uns ist. In unseren Prüfungen und in unseren Segnungen können wir ihm unser Leben anvertrauen. Wir können ihm alle Dinge anvertrauen, und wenn wir es tun, wird unser Leben ein Zeugnis für den Glauben.

දෙවියන් වහන්සේ අපට කොතරම් ප්‍රේම කරනවාද කියනවා නම්, අප පව්කාරයන් හා සතුරන් වූ විට පවා අප උදෙසා මැරීමට උන් වහන්සේ තම පුත්‍රයා එව්වා. දෙවියන් වහන්සේ දැනටමත් අපට එවැනි ප්‍රේමයක් පෙන්වා ඇති හෙයින්, අපගේ දිගුකාලීන යහපැවැත්ම උදෙසා, අප දැන් උන් වහන්සේගේ දරුවන් හා මිතුරන් වන බැවින්, අපව රැකබලා ගන්නා බවට උන්වහන්සේට විශ්වාසයෙන් විශ්වාස කළ හැකිය. "අපේ" මුදල් ඉපයීම ගැන අපට කරදර විය යුතු නැත.

ස්තුති කිරීමේ අස්වැන්න

Gehen wir zurück zu 2. Korinther 9 und beachten wir, was Paulus den Korinthern über ihre finanzielle und materielle Grosszügigkeit lehrt. «So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken» (V. 11-12).

පාවුල් කොරින්තිවරුන්ට මතක් කර දෙන්නේ ඔවුන්ගේ ත්‍යාගශීලිත්වය මානුෂීය උත්සාහයක් පමණක් නොවන බවයි - එයට දේවධර්මීය ප්‍රති .ල ඇත. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසුන් තුළින් ක්‍රියා කරන බව ඔවුන් තේරුම් ගෙන ඇති නිසා මිනිසුන් මේ සඳහා දෙවියන්ට ස්තූති කරනු ඇත. දීමට දෙන අයගේ හදවතේ දෙවියන් තබයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ කටයුතු සිදු වන්නේ එලෙස ය.

«Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen» (V. 13). Es gibt in diesem Punkt mehrere bemerkenswerte Punkte. Erstens waren die Korinther fähig, sich selber durch ihre Taten zu beweisen. Die zeigten in ihren Handlungen, dass ihr Glaube echt war. Zweitens bewirkt Grosszügigkeit nicht bloss Dank, sondern auch Danksagung [Lobpreis] gegenüber Gott. Es ist eine Art der Anbetung. Drittens erfordert die Annahme des Evangeliums der Gnade auch einen gewissen Gehorsam, und dieser Gehorsam umfasst das Teilen von physischen Ressourcen.

ශුභාරංචිය සඳහා දීම

සාගතය සමනය කිරීමේ උත්සාහයන් සම්බන්ධයෙන් නොමසුරුව දීම ගැන පාවුල් ලිවීය. පල්ලියේ ශුභාරංචියට හා දේවසේවයට සහය දැක්වීම සඳහා අද අප පල්ලියේ ඇති මූල්‍ය එකතු කිරීම් සඳහා ද එම මූලධර්මයම අදාළ වේ. අපි තවමත් වැදගත් කාර්යයකට සහාය දෙමු. එය ශුභාරංචිය දේශනා කරන කම්කරුවන්ට ශුභාරංචියෙන් ජීවිකාව ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

දෙවියන් වහන්සේ තවමත් ත්‍යාගශීලීභාවයට විපාක දෙයි. ඔහු තවමත් ස්වර්ගික වස්තු හා සදාකාලික ප්‍රීතිය පොරොන්දු වේ. ශුභාරංචිය තවමත් අපගේ මුදල් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළේය. මුදල් කෙරෙහි අපගේ ආකල්පය පිළිබිඹු කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දැන් සහ සදහටම කරන දේ පිළිබඳ අපගේ විශ්වාසයයි. අදටත් අප කරන පරිත්‍යාගයන් ගැන මිනිසුන් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කර ප්‍රශංසා කරනු ඇත.

පල්ලියට අප ලබා දෙන මුදලින් අපට ආශීර්වාද ලැබේ - රැස්වීම් කාමරයක්, එ oral ේර රැකවරණය සහ ප්‍රකාශන සඳහා කුලිය ගෙවීමට පරිත්‍යාග අපට උපකාර කරයි. නමුත් අපගේ පරිත්‍යාගයන් අන් අයට සාහිත්‍යය සැපයීමටත්, පව්කාරයන්ට ආදරය කරන ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ප්‍රජාවක් දැන ගැනීමට මිනිසුන්ට ස්ථානයක් ලබා දීමටත්; ඇදහිලිවන්තයන් පිරිසකට නව අමුත්තන්ට ගැලවීම ඉගැන්විය හැකි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම සඳහා වියදම් පියවා ගැනීම.

Diese Menschen kennen Sie (noch) nicht, aber sie werden Ihnen dankbar sein – oder wenigstens Gott für Ihre lebendigen Opfer danken. Es ist in der Tat ein bedeutendes Werk. Das Bedeutendste, was wir in diesem Leben tun können, nachdem wir Christus als unseren Erlöser angenommen haben, besteht darin, mitzuhelfen, dass das Reich Gottes wächst, dass wir einen Unterschied ausmachen, indem wir Gott erlauben, in unserem Leben zu wirken.

14-15 පදවල පාවුල්ගේ වදන් සමඟ මම වසා දැමීමට කැමැත්තෙමි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට නොකියූ තෑග්ගට ස්තුති කරන්න!

ජෝශප් ටකාච්


pdfමූල්‍ය භාරකාරත්වය